Yazıcı Sürümü

Kayseri İl Divan Toplantısı Silifke’de yapıldı


Kayseri İl Divan Toplantısı Silifke’de yapıldı
06.10.15, Salı
​Kayseri Şube Yönetimi Mersin Silifke’de il Divan Toplatısı Gerçekleştirdi.

Şube Başkan Vekili Abdurrahman Ulucan’ın açılış konuşmasını yaptığı toplantıda Kocasinan İlçe Temsilcisi Seyit Çetin Kuranı Kerim tilaveti yaptı. Divan Başkanı Mehmet Ali Omurca, Başkan Yardımcılığını da Hacıbey Özkan ve Mehmet Yaman yaptı. Toplantıya aynı zamanda Mersin Şube Başkanı Ahmet Görgülü ve yönetim üyeleri katıldı.

Toplantıda konuşan Teşkilatlanmadan sorumlu Genel Başkan YardımcısıHacıbey Özkan; Erdemli sendikacılığın haklı ismi olan Diyanet-Sen, kurgucu zihinlere bugün bir mesaj vermiştir, bu mesaj; hakkı batıldan ayıran, yalan kelamların bedeli olan zilleti Diyanet görevlileri asla kendilerine yakıştırmamalıdır’ dedi.

Silifke’de düzenlenen toplantıya çok sayıda din görevlisine konuşan Özkan şöyle konuştu; Biz değerlerimizi sadece sözde değil, özde yaşamalıyız. Dilimizden dökülen kelimelerin hesabını er ya da geç vereceğimizi aklımızdan çıkarmamalıyız. Sendikamıza yönelik kurulan kurguların, söylenen sözlerin, düşünülen art niyetlerin hak dava için mücadele veren her bir bireye saldırı olduğu unutulmamalıdır’ dedi.

Özkan Bugün İslam coğrafyalarını parçalara bölmeye çalışan zihinler var, bugün Türkiye’yi istikrarsızlığa, 90’lı yıllara döndürmeye çalışan karanlık güçler var. Bu karanlık odakların karşısında dimdik duracak olan tek ses, İslam’ın kenetlenmiş gür sesidir. Artık İslam mensubu olan herkesin uyanma vaktidir. Artık sebebi, sorunu, başkalarının sırtına yükleme değil, kendi yükümüzü, yüklenme vaktidir. Artık zalimin zulmüne karşı, bir olma, diri olma, iri olma vaktidir’’ şeklinde konuştu.

Teşkilat ve Sendikacılık konusunda fikirlerini sunan Özkan; Toplu görüşmelerden alınan kazanımlar genel manada bize daha sağlam yol almamızı sağlayacaktır. Bu konuda özveriyle çalışan Toplu sözleşme sekreterimize huzurunuzda teşekkür ediyorum. Genel Başkanımızla birlikte, bol kazanımlı adımlar atacağımızı şimdiden sizlere müjdelemek istiyorum’’ dedi.

Kik görüşmelerinde ele alınan İlitam meselesinin hassas bir konu olduğunu söyleyen özkan; İlitam bizim için önemli bir husustur, bu konuda Genel Merkez, Başkanlık ve YÖK birlikte çalışmalarını sürdürmektedir. En kısa sürede bu konuyu sonuçlandıracağımızı sizlerle paylaşmak isterim şeklinde konuştu.

Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Omurca toplantıda şu ifadeleri kullandı; Sivil toplum örgütleri aynı zamanda özgüvenin sağlandığı, güçlerin birleştiği önemli kuruluşlardır. Bu güçlerin haklı davaları için yasalar çerçevesinde dava etme, hak arama, eylem yapma hakları sendikalar tarafından saklı tutulmaktadır. Diyanet-Sen olarak önceliğimiz ifade özgürlüğünü kullanarak hakkımızı aramaktır. Eylem yapma, sokağa inme sendikacılığın son hamlesidir. Rotasyon konusunda eylem yapma hakkımızı saklı tutarken, eylemden önceki adımlarımızın kazanımı bizim Rotasyon konusunda istediğimizi elde etmemizi sağlamıştır. Bugün birlikteliğimizi daha da güçlemdirmek adına çalışmalarımızı hızlandırmalıyız şeklinde konuştu.

Mevzuattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Yaman sözlerine veciz bir cümle ile başlayarak ‘Ânadolunun kavruk insanları, birlik varsa, kazanım kaçınılmazdır’ dedi ve mevzuat alanında bilgilendirmelerde bulundu. Yaman;Sivil toplum rolüne etki eden en önemli aktör mevzuattır. Mevzuat devlet ve sivil toplum arasındaki köprüdür. Sendikaların toplu sözleşme yönetmeliklerinin değişmesi ile memurların hak taleplerini örgütlü bir yapı ile iş verene, yani devlete sunan önemli bir alandır mevzuat.

Diyanet Alanında sivil Yapılanma, Örgütlenme Gereği 1998'in ilk çeyreğinde başlatılmıştır. Atılan adımlar karşısında din görevlilerine sendikal hak kavramı çok abartılı gelmiş " din görevlilerinin böyle bir Hakkı olması mümkün değildir" denilmiştir. Hatta sivil toplum geleneği olan grev hakları noktasında, Hakkınızı almazsanız "namaz mı kıldırmayacak" tarzında lakayt yaklaşımlar sergilenmiştir.
Ilk kuruluş aşamasında dahi mevzuat kavramı yine devrede, devlet ile sivil toplum mevzuatın gereğini yerine getirmişlerdir.
Daha sonraki dönemlerde diyanet Alanında İstanbul ve Ankara'da olan iki örgütlü yapı bir araya gelmiş diyanet-sen kurulmuştur.
Mevzunun mevzuatla aşılacağı dönemler Ahmet yıldız Başkanlığında aşılmıştır. Kendisinin avukat olması, mevzuata hakim olabilmesi, bugün diyanet senin kuruluşu için önemli bir faktördür.

Evet sendikal yapılanma için mevzuat önemli bir etkendir. Devlet ile çalışan arasındaki köprüyü sağlayan yetkili sendika statüsü, etkili ve verimli bir mevzuat anlayışıyla sonuç alabilir.
Mevzuat sendikal yapılanmanın omur iliğidir. Kazanımsız, elde edilemeyen hak konusu, kısır sendika kavramını hatırlatacak, bu durumun etkisi ise anında sendikaya yansıyacaktır.

Son yapılan toplu görüşmelerde alınan haklar, yetki sahibi olan 11 sendika tarafından üyelerine iletilmiştir. Diyanet-Sen olarak kazanımlarımız kitapçık haline getirilip şube yönetimlerine gönderilmiştir.
İlk kurulan ve ilk yetki alan sendika olması nedeniyle kazanımlarda diğer yeni sendikalara rağmen, büyük ivmeler kazanmış, yeni dönemler için kazanımların devam edebilmesi için çalışmalar hızlandırılmıştır.

Özellikle bilinmesi gereken sendikaların "karar organı" değil "talep organı" olduğudur. Devletin ya da bağlı kurumun çalışanı için aldığı kararlarda doğru ya da yanlış yapıp yapmadığına en hızlı tepkimeyi veren sendikalar sayesinde sağlanmıştır.

Diyanet-Sen olarak toplu sözleşme masasına taşıdığımız maddeleri aynı zamanda Diyanet İşleri Başkanlığında yapılan KİK görüşmelerinde de sürekli dile getirmekteyiz. Maddelerin haklılığı noktasında kazanım elde edene kadar, ısrarımızı sürdürmemiz, üyelerimizden ve şube yönetim kurlu üyelerinden gelen talepler doğrultusunda şekillenmektedir.

KİK görüşmelerinde yetkili sendika olarak bulunduğumuz bütün toplantılar, bu güne kadar sayısız kazanım elde etmemizi, daha sağlam yarınların oluşa bilmesi için olmazsa olmazdır.

Buna örnek verirsek; din görevlileri için çıkarılan "rotasyon" kararı karşısında ilk tepkisini koyan Diyanet- Sen sayesinde Diyanet İşleri Başkanlığı verdiği karardan vazgeçmiş, bizzat başkan tarafından ; ‘‘Artık alınacak olan kararlarda sendikaların görüşleri alınmalıdır" söylemi sivil toplum yapılanmasının haklılığını kanıtlamıştır. Bu haklılık sendikaların mevzuat alanındaki hakim rolünü güçlendirmiştir.
Son olarak şube yönetimi'nde mevcuttan sorumlu başkan yardımcılarımızın yerel yönetimlerde kendi alanımızda ilgili olan mevzuat konularında sürekli dirsek teması içinde olmamız, kazanımlar ve sağlam bir mevzuat Yapılanması için olmazsa olmazdır.

İl Divan Toplantısında Konuşan Kayseri Şube Başkanı İrfan Kaşıkçıoğlu;

Şube sendikacılığında her zaman öncü olmaya devam edeceklerini söyledi. Kaşıkcıoğlu ; ‘‘Sendilaşma oranıyla Türkiye’nin örnek sendikasıyız. Bizim hedeflerimiz sadece il sınırları içerisinde sıkışmış hedefler değildir. Üyelerimizi başka illerdeki meslektaşlarımızla tanıştırmak, hem hal etmek şubemiz açısından önemsediğimiz bir husustur. Çok kısa süre önce Çanakkale’de bugün de Mersin’de yaptığımız çalışmalar Genel Merkezimizin desteğiyle devam edecektir. Özellikle İl Divan toplantılarının sendikacılık için önemli bir konu olduğunu vurgulayan Kaşıkçıoğlu; İl divan toplantıları fikir alış verişlerinin hızlı yapıldığı toplantılardır. Buradan çıkan kararlar, bizim daha sağlam adım atmamıza sebep olmaktadır. Bizler iştişare kültürümüzü bu toplantılara borçluyuz. Şubemiz olarak 400 üye ile görevi devralıp, 2000 üye ile görevi ifa etmek yine bu toplantılardan çıkan kararlarla sağlanmıştır. Özkan Şube olarak altı aylık periyotlar şeklinde il divan toplantıları yapacağını söyledi, yapmış olduğumuz Çanakkale Kültür turu, Kuranı Kerim Meal yarışmaları gibi insana dönük bütün çalışmaların öncüsü olmayı sürdüreceğiz. Öncü olma yarışımız sadece bu alanda değildir. Genel Merkezimizden sonra ilk binasını alan şube olmamız da Kayseri şubesi olarak farkımızı göstermiştir’ dedi.

Toplantıya misafir olarak katılan Mersin Şube Başkanı Ahmet Görgülü ; Sendikacılık hususunda medyanın önemine değindi. Görgülü; Yapılan çalışmaların sosyal medya üzerinden servis edilmesi, sosyal medya üzerinden paylaşılması yapılan iş kadar önemlidir. Sendikamız özellikle son zamanlarda sosyal medyayı ve ulusal basını iyi kullanmaktadır. Bu çalışma şekli bizi sevindirmektedir. Daha sağlam yarınlar adına kurumsallaşmasını tamamiyle sağlamış,81 ilde güçlü yapısını korumuş olan Genel Merkez’in kazanımlar noktasında da verdiği mücadele bizleri sevindirmektedir. Yeterli midir? Hayır. Bugün bütün sendikalardan farkımız, etkin verimli olan hizmet anlayışımızdır.

Bu haberi 2894 kişi görüntüledi.
TümüDİĞER BAŞLIKLAR