Yazıcı Sürümü

2010 NİSAN AYI KURUM İDARİ KURUL KARARLARI


30.04.10, Cuma

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu’nun 22. maddesi uyarınca “Kurum İdari Kurulu” Diyanet İşleri Başkanlığında 20.10.2009 tarihinde toplanmış ve açılış konuşmaları yapılarak toplantının hayırlara vesile olması temenni edilmiştir.

Kurum İdari Kurulu görev dağılımı yapılarak görüşmeye geçilmiş ve aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1- Banka Promosyonlarının bazı illerde uygulandığı gibi tümünün müftülük çalışanlarına verilmesi,

2- İl içi görevlendirmelerin, ilgili mevzuat çerçevesinde personeli mağdur etmeyecek şekilde uygulanması,

3- 4/B statüsünde çalışan sözleşmeli personele ek ders ücretinin verilebilmesi için, 06.06.1978 tarih ve 7/15754 sayılı bakanlar kurulu kararının 3 üncü maddesinin 4 üncü paragrafında MEB’de yapılan değişikliklerin Diyanet İşleri Başkanlığı’nda çalışan 4/B’li personel için de uygulanması için gerekli çalışmaların yapılması,

4- Sarık ve cübbelerin kalitesinin yükseltilerek, 4/B statüsünde çalışan imam-hatip ve müezzin-kayyımlara da verilmesinin sağlanması,

5- Hac sınavında başarılı olup hacca gidemeyen personelin bir sonraki hac döneminde hacca gönderilmesinin sağlanması,

6- Hac ve Umre görevlendirmelerinde GİH ve YH sınıfında çalışan personelden Hac ve Umreye hiç gitmeyenler veya en az gidenlere öncelik verilmesi ve hizmet sürelerinin dikkate alınarak sıralama yapılması ve belirlenen ölçülere riayet edilmesi,

7- 4/B statüsünde çalışanlardan sağlık kurulu raporu ile yer değiştirenlerden her yıl yeni rapor istenmesi uygulamasından vazgeçilmesi,

8- Kur’an Kursu Öğreticilerinin 2 saat olan nöbet ücretlerinin Milli Eğitim Bakanlığı’nda olduğu gibi 6 saat nöbet ücreti ödenmesi hususunda gerekli mevzuat çalışmalarının yapılması,

9- Sabık Kur’an Kursu Öğreticilerine tekrar görev verilmesi hususunda gerekli çalışmaların yapılması,

10-Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde çalışan ilahiyat önlisans mezunlarına lisans tamamlama (Sınavsız) hakkı tanınması hususunda gerekli çalışmaların yapılmasının sağlanması, (YÖK ile gerekli girişimlerde bulunulması)

11- Cami derslerinin yaygınlaştırılması için çalışmaların yapılması,

12- Daha önceki Kurum İdari Kurul Toplantısı’nda alınan kararların gözden geçirilmesi,

13- Din Görevlilerinin hafta tatili izinlerini ilgili yönerge uyarınca kullanmalarının sağlanması,

14- Yüksek tahsil yaptığı halde hizmetli kadrosunda bulunanların görevde yükselmesi için yönetmelikte gerekli düzenlemenin yapılması.

Bu haberi 2884 kişi görüntüledi.
TümüDİĞER BAŞLIKLAR