Yazıcı Sürümü

2010 EKİM AYI KURUM İDARİ KURULU TOPLANTI KARARLARI


30.10.10, Cumartesi

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

EKİM 2010 KURUM İDARİ KURULU

1- 4/B Sözleşmeli personel ile kadrolu çalışanlar arasında özlük ve sosyal haklar konusunda denkliğin sağlanması konusunda çalışma yapılması

2- Sendika şube yönetiminde yer alanların müftülüklerin yaptığı aylık mutat toplantılardan muaf tutulmaları.

3- Cami görevlileri, yardım toplama faaliyetlerinde müftülük ve cami dernekleri arasında sıkıntı yaşanmaktadır. Yetki ve görev konumunun açıklığa kavuşturularak en fazla ayda bir defa para toplanması

4-Hac Görevlendirmelerinde mülakat sınavlarının kaldırılması (Sadece yazılı sınav yapılması)

5- Uzun süre köylerde görev yapan personelin il ve ilçe merkezlerinde görev yapabilmeleri hususunda çalışma yapılması (puanla sisteme geçilmesi)

6- Cami Sınıflandırmalarındaki dengesizliğin giderilmesi ve Kur?an Kursları?nın da camiler gibi sınıflandırılması

7- Yeni çıkan DİB Teşkilat Yasası gereği düzenlenecek yönetmelik çalışmalarına ilgili sendikalarında dahil edilmesi

8- Müktesebi İmam Hatip olup din hizmetleri sınıfı dışında çalışanlar ile ile Kur?an Kursu Öğreticileri için Ek 5 Cami Görevlileri Değerlendirme Kıstas Formu düzenlenmemektedir. Sözkonusu görevde bulunanlar her hangi bir cami için İmam-Hatiplik talep ettiklerinde ve birden çok isteklinin bulunması halinde durumlarının ne olacağının açıklığa kavuşturulması (29.04.2009 /27214 sayılı sınav yönetmeliğine göre yarışma sınavına katılacakların MBSTS?na girmiş olmaları gerekmekte ve yarışma sınavında başarı sıralaması için Ek 5 Cami Görevlileri Değerlendirme Kıstas Formu gerekmektedir.)

9- MBSTS?ye mazereti dolayısıyla giremeyenlere yeni sınav hakkı tanınması

10- Yer değiştirmeler için müracaat edenlerden (Müracaat eden tek kişi ise) sınav şartının aranmaması

11- Merkezi Vaaz sistemine son verilmesi

12- İlçelerde görev yapan V.H.K.İ lere mutemetlik görevi verilmemesi yada zimmet çıkarılmaması

13- Fahri Kur?an Kursu Öğreticiliği uygulamasına devam edilmesi, ödenek yokluğundan kaynaklanan sıkıntılarının giderilmesi, Ödenek tahsis edilmesi hususunda çalışma yapılması.

14- Cami görevlilerinin sicil puanlarını öğrenebildiği gibi Ek 5Cami Görevlileri Değerlendirme Kıstas Formu puanlarını da her yıl öğrenebilmesi. (Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenler için yer değiştirmeye esas olmak üzere benzer bir Ek 2 formu düzenlemiş olup, öğretmenler bu çizelgedeki puanlarını görebilmektedir.)

Bu haberi 3335 kişi görüntüledi.
TümüDİĞER BAŞLIKLAR