Yazıcı Sürümü

2013 EKİM AYI KURUM İDARİ KURULU TOPLANTI KARARLARI


30.10.13, Çarşamba

A)KAMU GÖREVLİLERİNİN İŞYERİ ÇALIŞMA KOŞULLARI

  1-Müezzin-Kayyım kadrosunda görev yapan ve Yeterlilik Belgesi bulunan personelin münhal bulunan İmam-Hatiplik kadrolarına atanmalarında yeterlilik belgesi için aranan süre şartının aranmaması,

  2-Müezzin-Kayyım kadrosunda görev yapan ve İmam-hatiplik kadrosuna geçmek isteyen personel için mülakat sınavının açılması,

  3-Hac ve Umre kayıt bürolarında görevlendirilen personelin mesai saatinden sonra çalışması halinde bu personele fazla çalışma ücretinin ödenmesinin sağlanması,

  4-2013 yılı Hac organizasyonunda görevlendirilmesine karar verilen ve daha sonra kontenjan yetersizliği nedeniyle görevlendirilemeyen personelin, 2014 yılı Hac organizasyonunda görevlendirilmesinin sağlanması,

  5-Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde görevli personelin emekliliğine kadar olan süreçte personele en az bir kere Hac ve Umre görevlendirilmesinin sağlanması,

  6-Diyanet İşleri Başkanlığı’nda görevli personel çocuklarının Türkiye Diyanet Vakfı bursuna müracaatları halinde bundan yararlanması için çalışma yapılması,

  7-Yaz Kur’an Kurslarında yeterli öğrenci sayısı olduğu halde sisteme giriş yapamayan personele ödenmeyen ek ders ücretlerinin ödenmesinin sağlanması,

  8-Yatılı Kur’an Kurslarında hafızlık eğitimi veren ve hafız olmayan Kur’an Kursu Öğreticilerinin hafız sınıflarındaki dini bilgiler ve diğer derslere girmelerinin sağlanması,

  9-Cami ve Kur’an Kursu projelerinin geliştirilerek sosyal imkanları geliştirilmiş (kütüphane vs gibi) Cami ve Kur’an Kurslarının oluşturulması,

  10-Başkanlığa bağlı Cami ve Kur’an Kurslarının temizliğinin hizmet satın alma yöntemi ile yapılmasının sağlanması

  11-Diyanet İşleri Başkanlığı personelinin kamu kurum ve kuruluşlarının sosyal imkanlarından yararlanabilmesi için personel kimlik kartlarının baş tarafına “TC Başbakanlık” ibaresinin eklenmesi

  B)KANUNLARIN KAMU GÖREVLİLERİNE EŞİT UYGULANMASI

  1-Personeli mağdur (süresiz, naklen atama gibi) edecek şekilde geçici görevlendirme işlemlerinin yapılmaması ve geçici görevlendirme işlemlerinin süre belirtilerek (2005/14 sayılı Başbakanlık Genelgesi uyarınca) kısa süreli yapılmasının sağlanması,

  2-D grubu camilere naklen yapılacak atamalarda sadece MBSTS puanı ve EK-6 formu puanının esas alınması ve bunun dışında herhangi bir mülakat sınavının yapılmaması; anılan gruptaki camilerde münhal bulunan kadrolara tek müracaat olması halinde ise MBSTS puan barajının aranmaması,

  3-Din görevlilerine cami ve idari hizmetlerin yürütülmesi hususlarında dernek başkanlarının müdahalesi sonucu ortaya çıkan problemlerin çözümüne yönelik çalışmaların yapılması,

  4-Kur’an Kursu Öğreticisi kadrolarında görev yapan personelin münhal bulunan kadrolara naklen atanmasında belirli kriterlerin uygulanmasının sağlanması,

  5-Kur’an Kursu Öğreticisi kadrolarında görev yapan personelin eş durumu (mazeret) nedeniyle naklen atanmalarının sağlanması,

  6-Belediye sınırları dışında görev yapan ve aylık yapılan mutad toplantılara katılan ve Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açılan sınavlara katılmak üzere görev mahalli dışına gidenlere 6245 sayılı Harcırah Kanunu’nun ilgili hükümleri uyarınca harcırahlarının ödenmesinin sağlanması,

  7-Kurum İdari Kurul kararlarının uygulanmasındaki aksaklıkların giderilmesi ve daha önceki kararların uygulanabilirliğinin sağlanması,

Bu haberi 4383 kişi görüntüledi.
TümüDİĞER BAŞLIKLAR