Yazıcı Sürümü

2013 NİSAN AYI KURUM İDARİ KURULU TOPLANTI KARARLARI


30.04.13, Salı

1- Hacca kendi parası gidecek görevli ve eşlerine kolaylık sağlanması konusunda çalışma yapılması,

2- Müftülüklerin, Kur’an Kursu Öğreticileri, İmam Hatip ve MüezzinKayyımlarla yapacakları toplantıların eğitim-öğretimsaatlerine denk gelmesi halinde ek ders ücretlerinin kesilmemesi,

3- Yardımcı hizmetler sınıfında lise mezunu personelin Veri HazırlamaKontrol İşletmeni kadrosuna geçmek istemesi halindeİmam Hatip Lisesi mezunu olma şartının kaldırılması,

4- İl müftülüklerine teknisyenlik, teknikerlik, mühendislik, psikologvb. kadroların verilmesinin sağlanması,

5- Camilerin Açık Tutulması Genelgesi’nin 3’üncü Maddesindeyer alan “(a) Camiler gün boyunca açık tutulacak ve cami çalışmaprogramı uygulanacaktır. (b) Camiler sabah namazındansonra özel durum ve yerel şartlar dikkate alınarak hergün öğle namazlarından en geç bir saat önce açılıp yatsı namazındansonra kapanmak üzere gün boyunca açık tutulacaktır”şeklindeki düzenlemenin, cami dışı görevler de dikkatealınarak uygulamadaki sorunlar çerçevesinde yeniden gözdengeçirilmesi,

6- Yurtdışında görevlendirilecek personelin hazırlayıcı eğitimealındığı mekanların şartlarının düzeltilmesi konusunda çalışmayapılması,

7- Başkanlığa bağlı hafızlık yapılan Kur’an Kurslarının verimliliğiniartırabilmek için temizlik vs. gibi işlerin; hizmet satın alımıylayapılmasının sağlanması,

8- Vaiz, Murakıp ve Eğitim Görevlilerinin özlük haklarının iyileştirilmesinoktasında gerekli çalışmanın yapılması,

9- Kurum İdari Kurulu toplantılarında görüşülüp mutabakatavarılan maddelerin uygulanabilmesi için gerekli işlemlerinyapılması,

10- İKYS Programında, personelin katıldığı tüm hizmet içi kurs veseminerlerin kayda geçirilmesinin sağlanması.

Bu haberi 3771 kişi görüntüledi.
TümüDİĞER BAŞLIKLAR