Yazıcı Sürümü

2014 NİSAN AYI KURUM İDARİ KURULU TOPLANTI KARARLARI


16.04.14, Çarşamba

1-Kentsel dönüşüm projeleri kapsamında yapılan camilerin yeri, mimari özellikleri, din görevlileri için lojman ihtiyacının karşılanması hususunda TOKİ ile gerekli görüşmelerin yapılması,

2-Hac ve umre hizmetlerinde görevlendirilecek personel için hizmet sürelerinin de dikkate alınması,

3-Kurumda görevli tüm personelin emekliliğine kadar umre hizmetlerinde en az bir kere görevlendirilebilmesi için çalışma yapılması,

4-Din Hizmetleri yürüten görevlilerin, görevleri esnasında giyecekleri standart bir kıyafet belirlenmesi, müezzin-kayyımlara da sarık ve cübbe verilmesi, sarık ve cübbelerin kalitesinin artırılması konularında çalışma yapılması,

5-İmkanlar ölçüsünde kurum çalışanlarına yönelik yurtiçi ve yurtdışı tarihi ve kültürel değeri bulunan merkezlere gezi düzenlenmesi,

6-İl, ilçe ve beldelerde nüfus yoğunluğu bulunan (D) grubu camilerde çift görevli istihdam edilebilmesi için çalışma yapılması,

7-İl ve ilçe müftülüklerinde memur kadrolarında çalışanların, sınavla Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni kadrolarına geçişlerinin sağlanması,

8-İdari zorunluluklardan kaynaklı olarak (örnek: 23 Nisan, 19 Mayıs, seminer ve kurs gibi haller) fiilen işlenmeyen maaş karşılığı ders ücretinin ek ders ücretinden mahsup edilmemesi için çalışma yapılması,

9-Eş durumu sebebiyle naklen atamalarda eşin kamu görevlisi olma şartının yanma SSK ve Bağ Kurlu olanların da eklenmesi,

10-Başkanlığın merkez veya taşra teşkilatı tarafından düzenlenen mesleki eğitim kurslarına, personelin objektif kriterlere göre çağrılması konusunda çalışma yapılması,

11-Eğitim görevlileri, vaiz, murakıp ve yardımcı hizmetlerde görev yapan personelin özlük haklarının iyileştirilmesi için çalışma yapılması,

12-Sözlü sınavlardaki objektif kriterlerin geliştirilmesi için çalışma yapılması,

13-Geçici görevlendirmelerinde uygulama birliğine gidilmesi için çalışma yapılması,

14-Kur’an Kurslarında ve camilerde görev yapan personelin görevleri ile ilgili konularda ilgili Kur’an Kursu ve camii derneklerinin müdahalede bulunmasını engelleyecek çalışmaların yapılması,

15-Öğrenci sayısı fazla olan yatılı veya gündüzlü Kur’an Kursları idari yapısının Milli Eğitim Bakanlığına benzer şekilde oluşturulması için çalışma yapılması,

16-İhtiyaç duyulan yerlerdeki İmam-Hatip, Kur’an Kursu Öğreticisi, tekniker, teknisyen kadrolarına gerekli kadro tahsislerinin yapılması,

17-İhtisas kursunu başarı ile bitiren kursiyerlerin başka bir sınava girmeksizin doğrudan vaiz olarak atanabilmeleri konusunda çalışma yapılması,

1/2

Bu haberi 5686 kişi görüntüledi.
TümüDİĞER BAŞLIKLAR