Yazıcı Sürümü

2006 EKİM KURUM İDARİ KURUL KARARLARI


18.10.06, Çarşamba

Diyanet İşleri Başkanlığı Kurum İdari Kurulu, 4688 sayılı Kamu GörevlileriSendikaları Kanununun 22.nci maddesi uyarınca, Başkanlık görevlilerininçalışma koşulları ve kanunların görevlilere eşit uygulanmasıkonularında görüş bildirmek üzere 2006 yılı ikinci toplantı gündemindekihususları görüşerek değerlendirmiştir. Bu bağlamda mutabakata varılan

görüşler aşağıya çıkartılmıştır.

I- KAMU GÖREVLİLERİNİN ÇALIŞMA KOŞULLARI .

a) İşyeri Çalışma Şartları

1- İl ve İlçelerde açık bulunan kadroların doldurulmasına çalışılması

2- Dernek, Vakıf ve köy yöneticileri ile uyumlu hizmet sunulabilmesi için mutattoplantılarda aydınlatma ve rehberlik çalışmalarının sürdürülmesi.

3- Diyanet İşleri Başkanlığı ve TOKİ arasında gerekli görüşmelerin yapılarakkurum mensuplarına konut edinmelerinde yardımcı olunması.

4- Din görevlilerimizin yüksek tahsil amacıyla herhangi bir Üniversitekazanması durumunda tayin isteklerine öncelik verilmesi.

b) Eğitim

1- Hizmet içi eğitim kurslarına alınacak olan kursiyerlerin mazeretleri gözönüne alınması (Hamilelik gibi) ve 20 gün önceden haber verilmesi.

2- Diyanet İşleri Başkanlığı ile Sendikalar arasında din görevlilerinineğitim, kültür sosyal etkinliklerini sağlayacak ortak projenin yapılıphayata geçirilmesi.

3-CamiIerde imkanlar ölçüsünde bilgisayar kullanımının yaygınlaştırılması

4- Halkın dini yönden aydınlatılması için Diyanet TV ve Radyo kurulmasıiçin çalışmalar yapılması.

c) Amir-Memur ilişkileri

Diyanet İşleri Başkanlığı 2005 Genelgesinin uygulanmasında gerekli

titizliğin gösterilmesi.

d) Kurum-Sendika İlişkileri

1- AB sürecinde kurum personel ilişkileri noktasında sendikalarla birlikteproje hazırlamak ve hayata geçirmek için çalışmalar yapılması.

2- KANUNLARIN KAMU GÖREVLİLERİNE EŞİT UYGULAMASI İLE

İLGİLİ KONULAR

a) Yurtdışı Görevlendirme

Yurtdışı görevlendirmelerde olumlu sicil (60 ve yukarı) almış olmak.

FAALİYET

b) Hac Görevlendirilmeleri

Hac’ca görevli olarak giden personelin kayıt sistemi içerisinde olmakkaydı ile imkanlar dahilinde eşini bir defaya mahsus hacca götürme imkanınınsağlanması.

3-PERSONELİN MALİ HAKLARININ İYİLEŞTİRİLMESİ

1- Banka promosyonları ile yapılan hizmet alımlarının personelin maaşlarınayansıtılması.

4- MUTABAKAT SAĞLANAMAYAN KONULAR

1- Başkanlık merkezinde çalışan Şube Müdürlerinin çalışma sürelerininilçe müftüleri, taşrada çalışan şube ve Kur’an kursu müdürlerineuygulandığı gibi işlem yapılması.

2- Kurum içi muvafakatın kaldırılması.

3- Her hangi bir sebeple görevine son verilenlerin yargıda berat etmelerihalinde göreve döndürülmesi.

4- Hac imtihanlarında 70 üzerinde puan alan görevlilerin umrede değerlendirilmesi.

5- Görevde yükselme sınavlarının her yıl yapılması ve atamaların gerçekleştirilmesi.

5- KURUM İDARE KULURU GÖRÜŞME TUTANAĞININ

UYGULANMASI

1- 18 Ekim 2006 Kurum İdari Kurul Görüşme Tutanağının Internet’teve Ocak 2007 Diyanet Aylık Dergisinde yayınlanması.

2- KİK Görüşme Tutanağında yer alan maddelerin uygulanması konusundasendikaya bir sonraki toplantıdan önce yazılı bilgi verilmesihususları 2003/37 sayılı Başbakanlık Genelgesi uyarınca kararlaştırılmıştır.

3- İş bu mutabakat metni 18 Ekim 2006 tarihinde Kurum İdari Kurulunuoluşturan üyelerce iki (2) nüsha olarak düzenlenmiş olup imza altına

alınmıştır.

Bu haberi 2706 kişi görüntüledi.
TümüDİĞER BAŞLIKLAR