Cebrail Yakışır

Cebrail Yakışır

Diyanet-Sen Genel Başkan Yardımcısı (Basın ve İletişim)
cebrailyakisir@diyanetsen.org.trYazıcı Sürümü

Yeni Bir Döneme Başlarken


17.05.11, Salı

Değerli Meslektaşlarım;

Günümüzün karmaşık toplum yapısı içinde kişilerin seslerini ve düşüncelerini birey olarak topluma duyuramadıklarını; ancak sivil toplum kuruluşları içerisinde yer alarak etkili bir şekilde seslerini, düşüncelerini duyurabildiklerini veya yapak istediklerini hayata geçirebildiklerini görmekteyiz. İşte bunun için “Neden Sendika” sorusuna da cevap bulmuş oluyoruz.

Bizler özgür iradesi ve hedefi olan kişiler olarak, kendi medeniyetini yeniden ihya ve inşa etmenin gerekliliğine inanarak ve bunları gerçekleştirmek için en temel esas olan insana ve ümmete hizmet için yola çıktık. Bizim düsturumuz “Kişi kendisi için istediğini kardeşi için istemedikçe gerçek anlamda iman etmiş olamaz” hadisidir. Buna binaen bizler başkası için var olmalıyız. Başkasının omuzlarına basarak yükselmeye çalışan değil; başkalarını omuza alarak yükselmeyi ve büyümeyi hedef almalıyız. Bunun diğer adı da hizmettir ki bizim iddiamız ve amacımız da budur.

Değerli dostlar;

Sendikamız artık sade bir sendika anlayışı değil, uluslararası demokratik bir örgüt anlayışını temsil etmekte, ilkelerine misyon ve vizyonuna yakışır şekilde üyelerine hak ettiği hizmeti sunmakta; Türkiye’deki demokratikleşme sürecinde ümmet bilinci ile çözüm ortağı olmakta, globalleşen dünyadan uzaklaşmadan yetki ve etkinliğinin farkında olarak öz değerlerini koruyarak, gelişen yeni dünya modeline model olma çabasındadır.

Sendika gibi toplumsal örgütlenmelerde bilginin daha etkin kullanımı ancak eğitimle mümkündür. Özellikle bölge eğitimleri ile aktif, etkili ve doğru bir örgütlenme bilincinin oluşturulacağına, sosyal diyalog kavramının daha çok geliştirileceğine, çalışanların artık hak ve hukukunu daha fazla öğrenecekleri kanaati ve inancındayım. Bizler kendimizi sürekli tenkit süzgecinden geçirmeliyiz ki daha doğru ve kaliteli hizmeti sunabilelim. Buradan tüm Diyanet İşleri Başkanlığı’nda çalışanlarına sesleniyorum; Hacı Bektaş-ı Veli’nin de dediği gibi “Gelin canlar bir olalım, Bir olalım, diri olalım, iri olalım” bu birliğe, dirliğe ve bu ruh dinamizmine kurum olarak her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Taşıdığımız yükün ve üstlendiğimiz sorumlulukların farkındayız ve siz değerli meslektaşlarımıza en iyi hizmeti sunmak için mücadele edeceğimizi ifade ederken bu konuda başarılı olmamız için dua ve desteğinize ihtiyacımız olduğunu bir kez daha belirtiyorum.

Diyanet-Senimizin 4.Olağan bayramında bizleri destekleyen,desteklemeyen bütün delege kardeşlerime ve siz değerli meslektaşlarıma teşekkür ediyorum.Sendikamızın kuruluşundan bugüne kadar emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyor; Ebediyete intikal eden başta merhum Genel Başkanımız Ahmet YILDIZ’a ve aramızda bulunmayan tüm kardeşlerime Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyorum.

Bir daha ki yazımda buluşmak dileği ile hepiniz Allah’a Emanet Olun…

Bu haberi 3643 kişi görüntüledi.
TümüDİĞER BAŞLIKLAR