Mehmet Ali Omurca

Mehmet Ali Omurca

Diyanet-Sen Genel Başkan Yardımcısı (Mali İşler)
mehmetaliomurca@diyanetsen.org.trYazıcı Sürümü

Ülkemizin ve Bölgemizin Geleceği İçin Sorumluluk Alıyoruz


05.04.18, Perşembe
Emperyalist güçlerin bölgemizde ve ülkemizde yürüttükleri kirli planlar artık gün yüzüne çıkmıştır. Sıcak savaş sonrası emperyalist güçlerin Ortadoğu üzerinde oynadığı gizli oyunlar bölgeyi kan gölüne çevirmiş durumda.

Bütün bu yaşanılanlar; hakla batılın, zorbalıkla adaletin, emperyalist egemenlikle yerli ve millî duruşun arasında geçen mücadeleden başka bir şey değildir. Bu mücadelede nerede niçin durduğunu bilen herkes, kendi görevini yapmaktadır. Bu bağlamda elbette kendini bu millete ait gören herkesin üstlenmesi gereken bir sorumluluk vardır. Çünkü söz konusu olan, ümmetin ve milletin istiklal ve istikbal mücadelesidir. Biz Diyanet-Sen olarak 19 yıllık geçmişimizde her zaman bu sorumluluğumuzun farkında olduk, bunun gereğini yapmayı ihmal etmedik.

Medeniyet değerlerimize yaslanarak var olmaya, bu şuuru canlı tutmaya çalışıyoruz. Benliğine yabancılaşmadan bugünün, yarının ayrımında olmak, tarihsel bir bakış ve millî şuurla mümkündür. Milletimizin duygu ve inanç dünyasına asla uzak düşmeyerek yılmadan, yorulmadan, sabırla, umutla sürdürdüğümüz mücadele, tarihi önemdedir. Samimiyete dayalı vefa duygusu, vefaya dayalı samimiyet, başarımızı her defasında bereketlendirdi ve bunun sonucunda Türkiye’nin sendikalaşma oranı en yüksek kamu kesimi olmayı başardık. Ama bizim için en anlamlı, en önemli başarı, Türkiye’nin selameti, ümmetin kurtuluşudur. Yolları kapanmış bir Türkiye’de hiçbir kesimin, grubun önü açık olamaz. Emeğin değeri ve emekçinin geleceği de olmaz. Diz çöktürülmüş bir Türkiye’de hiç kimse, hiçbir yapı veya örgüt haysiyetiyle ayakta kalamaz.

Hakikat üzere olan bu millet, çeşitli örgütlenmeler ve oluşumlarla inancını, eylemini büyüte büyüte, direnerek var olmayı, var kalmayı başarmıştır. İşte Diyanet-Sen 19 yıllık mücadelesiyle bu hayatî davanın, tarihî değere dönüşen örgütlü gücüdür. O nedenle, biz ekmek ve emek mücadelesini, insan hakkı, hukuku, onuru, özgürlüğü davasından ayrı görmedik, göremeyiz. Onursuz bir tokluğun, özgürlükten yoksun bir rahatın, imandan uzak bir benliğin önemi yoktur, olamaz. Kurulduğumuzdan beri bağrından çıkıp kendimizi dualarına, desteklerine emanet ettiğimiz millet adına vesayetçi odaklara karşı çetin mücadeleler verdik. En uzak köşelerine kadar her noktasını tevhidin teslim alınmaz ruhunu yeni bir duyarlılık ve bilince dönüştürerek ilmek ilmek ördüğümüz, örgütlediğimiz üyelerimiz, ülkemizin yeni ufuklara yolculuğunda öncü oldu.

Gelecek güzel günler yine bizim gayret ve çalışmalarımız sonucu şekillenecektir.

Selam ve dua ile…

Bu haberi 509 kişi görüntüledi.
TümüDİĞER BAŞLIKLAR