Hacıbey Özkan

Hacıbey Özkan

Diyanet-Sen Genel Başkan Yardımcısı (Teşkilatlanma)
hacibeyozkan@diyanetsen.org.trYazıcı Sürümü

Sendikal Çalışmalarımız Emeğe Saygı Merkezlidir


09.06.12, Cumartesi

Din görevlilerinin ve Vakıf çalışanlarının üyesi bulunduğu sendikamız (Diyanet-Sen) hizmet ve çalışmalarına büyük bir gayret ve heyecanla devam ediyor. Yetkili sendika olarak Diyanet İşleri Başkanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan personelin sorunları ile ilgili çalışmalar da sürmektedir.

Din hizmeti, Diyanet İşleri Başkanlığı ve bu kurumda görev yapan personel, hayri ve vakıf hizmetleri de Vakıflar Genel Müdürlüğü ve kurumda çalışan görevliler tarafından yürütülmektedir. Her iki kurum da sorumluluğu yüksek olan hizmetleri yürütmektedir. Belirtilen kurumlardaki hizmetlerin karşılığı diğer kurumlardakine benzemez. Din hizmeti ve vakıf hizmetleri insanların dünyasını ilgilendirdiği kadar ahretini de yakından ilgilendirir. Hizmetleri yürütürken dua alanların amel defterleri kapanmaz. Ama beddua alanların da yüzü dünya ve ahirette asla gülmez. Hak, hukuk ve adaletli yaklaşım tüm hayatta ve kurumlarda önem arz ederken belirtilen kurumlardaki hizmetlerde haksızlık, hukuksuzluk ve adaletsizlik asla affedilmez. Bu kurumsal hizmetlerde haksızlık, zulüm kabul edilir. Zulme uğrayanların da sahibi Yüce Yaratıcı olur.

Sendikamız üyesi olan, yukarıda belirtilen kurumların çalışanları işte böylesine güzel ve anlamlı hizmetler yapmaktadırlar. Sendikamız da üyelerimizin gayretli çalışmalarına katkı sağlamakta, çalışmalarının karşılığı olan idari ve kurumsal haklarının elde edilmesinde hiçbir dış müdahaleden etkilenmeden faaliyetlerini sürdürmektedir. Sendikamızın hareket noktası ve hizmet hedefi; genelde insanların, özelde üyelerinin dünya ve ahiretini mamur etmeye yöneliktir. Emeğe saygı merkezli bir eksende yürütülen hizmetlerimizden herkesin istifade etmesi amaçlarımızdandır. Ücret ve menfaat sendikacılığı değil, hizmet ve emeğe saygı sendikacılığı yapmaktayız.

Sendikal çalışmalarımızın tüm insanları ve insanlığı ilgilendiren hizmet bölümü olduğu gibi, insanlara hizmetleri götürecek üyelerimizin idari sorumluluk ve haklarının belirlenmesi de sendikamızın görevleri arasındadır. Üyelerimizin personeli oldukları kurumlardaki hakları, görevleri nelerdir? İnsanlara ve insanlığa daha verimli bir hizmet sunmalarında hangi hak ve sorumluluklara ihtiyaç vardır? Bunlar arasında mevzuattan doğan eksiklikler ve kurumsal uygulamadan kaynaklanan sorunlar nelerdir? Tüm bunların bilinmesi çözümünü de kolaylaştıracaktır.

Değişen ve gelişen ülkemizde, bu değişim ve gelişmelere uyum sağlamak bakımından sendikamızın yetkili olduğu kurumların mevzuatı da hızlı bir biçimde yenilenmekte, güncellenmekte ve değiştirilmektedir. Değiştirilen mevzuat hükümleri bazı yenilikler getirmekte, köhneleşmiş ve hizmeti tıkayan bazı hükümleri de kaldırmaktadır. Yenilenen mevzuatla üyelerimizin haklarında nelerin yenilendiği ve değiştiği, hizmeti tıkayan hangi maddelerin ortadan kalktığı ve uygulamaların nasıl yürütüldüğünün bilinmesi önem arz etmektedir.

Yetkili olduğumuz kurumlarda, sendikal hayat başlamadan önce kurum çalışanları yasalardan kaynaklanan haklarını fazla bilmezler, uygulamadan kaynaklanan olumsuzluklara boyun eğerler ve sonuçta çoğu kere mağduriyetlerle karşılaşırlardı. Sendikalar sayesinde haklarımızı daha rahat arayabilir, mağduriyetlere karşı daha rahat direnebilir, kurumsal ilişkilerde daha dik durabilir hale geldik. Zaman zaman idarecilerin keyfi uygulamalarına, idari ve disiplin işlemlerine muhatap olan kurum çalışanları haklarını arayamazlar, karşılaştıkları sonuca itiraz yollarını deneyemezlerdi. Sendikalar sayesinde üyelerimiz kendilerinden daha emin bir biçimde, saygı çerçevesinde ve meşru diyaloglar içerisinde karşılaştıkları ve hak etmediklerine inandıkları her duruma karşı mevzuattan kaynaklanan hakları gereği yasal itiraz yollarına başvurabilmektedirler. Bunların hepsi sendikal kazanımlardır.

Mensubu olduğumuz Diyanet İşleri Başkanlığının temel kurumsal hizmetleri, mihrap, minber, kürsü ve Kur’an kurslarıdır. Bu ana hizmetlerin varlığı ve yürütülmesi kurumun da varlığı ve varlık nedeni demektir. Belirtilen hizmetlerin başarıyla yürütülmesi ve bu hizmetlerden özelde tüm vatandaşlarımızın, genelde tüm insanlığın faydalanmasına katkı sağlamamız hepimizin en başta gelen görevleri arasındadır. Bu, resmi görevimiz olduğu kadar hasbi görevimizdir. Bu hizmetleri hasbi duygularla yaparsak amel defterimizin kapanmamasını sağlamış oluruz. Ancak hizmetlerin yürütülmesi esnasında herkesin eşit haklara sahip olması, kurumsal yapıdan herkesin eşit derecede istifade etmesi, hiçbir kurum çalışanının mağdur olmaması, kurumsal pozisyonuna göre her çalışanın itibar görmesi sağlanmalıdır.

Ülkemizde hangi mezhepten ve meşrepten olursa olsun, hangi kültür ve eğitime sahip olursa olsun, hangi etnik yapıya sahip olursa olsun, kendini nasıl ifade ederse etsin, İslam’ın genel çerçevesi içinde kalmak şartıyla kendilerinin kurumsal yapı içerisinde temsil edildiğini taraflara hissettirmeliyiz. Hizmette yarışı esas almalıyız. Bizler sendika ve sendika yetkilileri olarak hizmette yarışın tarafıyız.

Bu haberi 3435 kişi görüntüledi.
TümüDİĞER BAŞLIKLAR