TümüDuyurular

Bülten Aboneliği

Ahmet Yıldız Köşesi


Şube web sitelerine ulaşmak için tıklayınız...
Yazıcı Sürümü

“Sendikacılıkta Türkiye ve Arnavutluk Tecrübesi” Seminerinin Arnavutluk Ayağı Tamamlandı


“Sendikacılıkta Türkiye ve Arnavutluk Tecrübesi” Seminerinin Arnavutluk Ayağı Tamamlandı
15.09.17, Cuma
Memur-Sen ve BSPSH, Tiran’da “Sendikacılıkta Türkiye ve Arnavutluk Tecrübesi” başlıklı ortak seminerin Arnavutluk’taki ayağını tamamladı.

Memur-Sen Konfederasyonu ve Arnavutluk Bağımsız Sendikalar Birliği (BSPSH) imzalamış oldukları işbirliği protokolü çerçevesinde ilki Ankara’da gerçekleştirilen “Sendikacılıkta Türkiye ve Arnavutluk Tecrübesi” başlıklı ortak seminerlerin Arnavutluk etabı tamamlandı.

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcıları Günay Kaya, Mehmet Bayraktutar, Hacı Bayram Tonbul ve Levent Uslu, Büro Memur-Sen Genel Başkanı Vecdi Yanbaz, Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Mürsel Turbay, Bayındır Memur-Sen Genel Başkanı Soner Can Tufanoğlu, Ulaştırma Memur-Sen Genel Başkanı Can Cankesen, Kültür Memur-Sen Genel Başkanı Mecit Erdoğan, Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Vekili Latif Selvi, Kadınlar Komisyonu Genel Başkanı Habibe Öçal ve Genç Memur-Sen Genel Başkanı Eyüp Beyhan ile BSPSH temsilcilerinin katıldığı seminerde “Arnavutluk ve Balkanlar’da Emek Gücünün Geleceği”, “ Arnavutluk’ta Sosyal Diyaloğun Gelişmesi ve Etkisi”, “ Türkiye’de Sosyal Diyaloğun Korunması, Güçlendirilmesi ve Çalışanların Perspektifleri”, “Göçmenlerin İşgücü Piyasasına Entegrasyonu ve Bu Süreçte Emek Örgütlerin Rolü; Memur-Sen Örneği” konuları işlendi.arnavutluk2Seminerde, amacın, “Bölgede emek gücünün karşılaştığı yeni sorunları tespit etmek ve bu sorunlara ilişkin ILO sözleşmeleri çerçevesinde çözümler üretmek” olduğu kaydedildi. Konuşmacılar emek gücünün sorunlarına ulusal düzeyde çözüm üretmenin imkânsız olduğuna vurgu yaparak, uluslararası düzeyde sendikalar arasında işbirliği önemine dikkat çekti. Sosyal Diyalogun önemi üzerinde duran konuşmacılar, emek gücünün göz ardı edilemeyeceğinin, altını çizdi. Günümüzde en büyük sorunlardan biri olan göçmen sorunu üzerinde duran konuşmacılar, göçmenlerin işgücü piyasasına entegre olmaları için izlenmesi gereken politikaları değerlendirdi. Bu konuya ilişkin, Memur-Sen’in rolü ele alındı. Seminerin açılış konuşmasını Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Bayraktutar yaptı.arnavutluk5arnavutluk6Bayraktutar: Deneyim Paylaşımını Önemsiyoruz

Seminerin açılış konuşmasını gerçekleştiren Mehmet Bayraktutar, Memur-Sen’in son zamanlarda uluslararası arenada yoğun ikili işbirlikleri yürüttüğünü kaydetti. Bayraktutar, “Memur-Sen ailesi olarak bizler emeğin ırkının, ideolojisinin, dininin ve cinsiyetinin olmadığına inanmaktayız. Bizim için, emekçinin hakkını korumak, tüm insanlığın hakkını korumak demektir. Memur-Sen, dayanışmayı ve sosyal diyalogu tercih eden bir emek örgütüdür. Bizim, 50 den fazla ülke ve 80’den fazla konfederasyonla işbirliği protokolümüz bulunuyor. Memur-Sen’de BSPSH’nin yeri hep ayrı olmuştur. Bugün de burada bulunmamızın nedeni bu işbirliğini daha ileriye götürmektir. Bu ortak çalıştayın birinci ayağını Mayıs’ta Türkiye’de gerçekleştik, şimdi ise ikinci ayağını Arnavutluk’ta gerçekleştiriyoruz. Deneyimlerin paylaşılması, bize, karşılaştığımız yeni sorunlara çözüm bulmakta yardımcı olmaktadır” diye konuştu.arnavutluk3Kaya: Ortak Sorunlarımıza Ortak Çözümler Bulmalıyız

Uluslararası çapta işbirliklerinin zaruri olduğuna dikkat çeken Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Günay Kaya, "Bu işbirliklerini yaparken bizim temel bir takım ilkelerimiz olduğunu buradan ifade etmek isterim. Sendikal dayanışmaya, ülkeler arasındaki güçlü olanın zayıf olana baskısı yerine, karşılıklı dayanışma ve işbirliği çerçevesinde eşit bir ilişki olarak bakıyoruz. Memur-Sen olarak sendikal ilişkilerde önde olmak yerine yan yana yürümek ve tecrübelerimizi paylaşmak ana ilkemizdir. Bu çerçevede ortak çalışmalar, eğitim ve paneller yapmak, ortak sorunlarımızı tartışarak ortak çözümler bulmak ana hedefimizdir.” arnavutluk4Tonbul: Adil Bir Dünya İçin Güçlerimizi Birleştirmeliyiz

Küreselleşen ve iletişim olanaklarının arttığı bir ortamda insanca yaşamın sadece kendileri için talep edilemeyeceğinin altını çizen Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, “Kim olduğu, neye inandığı, nasıl olduğu, nerede yaşadığı önemli değil; herkesin insan olarak değerli olduğu ve çalışma hayatında insanca bir yaşama kavuştuğu bir dünya hepimizin ortak hedefi olmalı. Gelir dağılımında adaletin sağlandığı, daha adil, daha insani, daha huzurlu ve barış içerisinde bir dünya için sorumluluk almalıyız. Konfederasyonlar olarak yarınından kaygı duyan değil geleceğe güvenle bakan insanların olduğu bir dünya için güçlerimizi birleştirmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Bu haberi 956 kişi görüntüledi.
TümüDİĞER BAŞLIKLAR