Yazıcı Sürümü

SENDİKA TÜZÜĞÜ


04.05.14, Pazar

    Madde 53- Sendika genel kurul toplantısına iştirak eden delegeler ile bölge toplantılarına iştirak eden Genel Merkez ve şube zorunlu organlarında görev yapan üyelerin yol masrafları ve yollukları sendika tarafından ödenir.

Şube Yönetim Kurul asil üyelerinin huzur hakkı alıp alamayacaklarını, alacaklarsa bunun miktarını Sendika Genel Kurulu belirler.

BİRLEŞEMEYECEK GÖREVLER

Madde 54- Sendika Şubesinin zorunlu organlarından herhangi birine seçilen üye Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeliklerinden herhangi birine aday olur ve seçilirse yeni görevine başladığı zaman eski görevinden müstafi addolunur. İşbu durumda Şube Yönetim Kurulu yedek yönetim kurulu üyelerinden en çok oyu alan üyeyi asil üyeye sırasıyla davet ederek kendi aralarında yeniden bir görev taksimi yaparlar ve şube genel kurul tarihine kadar görevlerini bu şekilde idame ettirirler.

KONFEDERASYON VE ULUSLARARASI KURULUŞLARA ÜYELİK

Madde 55- Sendika ancak bir konfederasyona üye olabilir. Üyelik veya ayrılma Genel Kurul Kararı ile alınır. Amaçlarına uygun uluslararası kuruluşlara üye olabilir, ilgili kuruluşlara temsilci gönderebilir.

Madde 56- Sendika; üyesi olduğu veya üyelikten ayrıldığı Konfederasyon veya uluslararası kuruluşları, üye olduğu veya üyelikten ayrıldığı tarihi izleyen onbeş gün içinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bildirir. Üyelik bildirimine, üye olunan kuruluş tüzüğünün bir örneği de eklenir.

SENDİKANIN FESİH, İNFİSAH VE KAPATILMA HALİ

MADDE 57- Sendikanın feshi, kendiliğinden dağılması durumunda para ve mal varlığı genel kurul kararı ile belirlenen yere aktarılır. Genel Kurulun toplanamaması halinde bağlı bulunduğu konfederasyona aktarılır.

Sendikanın feshi için yapılacak olağan veya olağanüstü Genel Kurul, delege sayısının üçte iki çoğunluğu ile toplanır. Toplantıya katılanların üçte iki çoğunluğu ile karar verilir. İlk toplantı yeter sayısının sağlanamaması halinde yapılacak ikinci toplantıya katılanlar yönetim ve denetim kurulları üye sayısının iki katından az olamaz ve karar yeter sayısı toplantıya katılanların üçte iki çoğunluğundan az olamaz.

Başka bir sendika ile birleşme durumunda, bütün hak, borç, yetki ve menfaatler birleşme sonucu meydana gelen yeni tüzel kişiliğe kendiliğinden geçer.

Sendikanın mahkeme kararıyla kapatılması durumunda tasfiye neticesinde kalacak paralar, sendikanın bağlı bulunduğu konfederasyon hesabına yatırılır ve mal edilir.

DEMİRBAŞLARIN ALIMI, SATIMI VE DÜŞÜMÜ

MADDE 58- Demirbaşların alımı, satımı ve düşümü en büyük banknottan daha fazla değere sahip demirbaşlar için kurulacak en az üç kişilik bir komisyon tarafından yapılır. Her tür bakım, onarım, tadilat vb. bu komisyonun sorumluluğunda yapılır. Bu komisyon, Genel Yönetim Kurulu kararı ile oluşturulur.

Şube başkanlıkları, il ve ilçe temsilcilikleri büro malzemeleri ile ilgili ihtiyaçlarını yönetim kurulu kararı ile alım, satım ve terkin yapabilirler. Araç ve gayrimenkullerle ile ilgili ise Genel Merkez Yönetim Kurulundan yetki alarak yaparlar.

KURUCULAR:

Madde 59- Diyanet Sen (Türkiye Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikası)?nın Kurucuları Şunlardır:

Adı-Soyadı: Baba Adı: Görevi: Uyruğu: D.Yeri ? Tarihi: İkametgahı:

1- Ahmet YILDIZ İ.Hakkı İmam-Hatip T.C Çaykara ? 1956 Düğmeciler Mh. Galip özger Mh. No:12

2- İsmail KARAKAYA İsmail Vaiz T.C. Çevril ? 1943 Necatibey Cd. 56/12 ANKARA

3- Cengiz KON Mustafa Şef T.C. Fatsa ? 1965 Starzburg Cd. 30/1 ANKARA

4- Remzi SARIOĞLU Hasan İmam-Hatip T.C. Araç ? 1947 Kumkapı Değirmen Sk. Eminönü/İstanbul

5- Zeki ÇOLAK Mevlüt İmam-Hatip T.C. Bozkır ? 1960 Strazburg Cd. 30/1 ANKARA

6- Mustafa ALTUBKAYA Nedim İmam-Hatip T.C. Malatya ? 1970 Strazburg Cd. 30/1 ANKARA

7- Süleyman BAHADIR HALİL İmam- Hatip T.C. Dursunbey ? 1965 Strazburg Cd. 30/1 ANKARA

8- Mustafa AKGÜL Ahmet Vaiz T.C. Erkilet ? 1950 Beyaz. Sk. Kemer Apt. 1/4 Acıbadem

9- Osman AYDIN Ziya İmam-Hatip T.C. Hasankale ? 1957 Cankurtaran Mh. Dalbastı Sk. No:7

Sultanahmet/İSTANBUL

10- İbrahim MEMİŞ İdris İmam-Hatip T.C. Dervişali Mh. Sena Sk. No:4/1 Fatih/İstanbul

11- Seyit BALCI Osman İmam-hatip T.C. Konya ? 1950 Gürsel Mh. Sevilen Sk. No:43

Kağıthane/İstanbul

12- Mustafa ÇATAL Kadir İmam-Hatip T.C. Manisa İskele Cad. No:3 Paşabahçe-Beykoz/İstanbul

13- Mustafa SELEK KAZIM K.K.Ö T.C. Konya ? 1966 Strazburg Cd. 30/1 ANKARA

14- İsmet ACAR Kazım Ayn. Saym. T.C. Şenkaya ? 1956 Strazburg Cd. 30/1 ANKARA

Madde 60-Bu tüzük24.06.2004 tarihli 5198 sayılıKanun ile 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu?nda yapılan değişiklik esas 1 Aralık 2012 tarihinde yapılan Diyanet-Sen (Türkiye Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikası) Tüzük tadil Genel Kurulu tarafından oylanarak kabul edilmiştir. 1 Aralık 2012 tarihinden itibaren Yönetim Kurulu tarafından uygulanır.

Geçici Madde 1- Olağan genel kurulun dört yılda bir toplanmasına ilişkin hüküm, 4. Olağan Genel Kurul dönemi için de uygulanır.

Bu maddenin birinci fıkrası gereğince Sendikanın Genel Kurulu?nun beşinci olağan toplantısı, 12-13 Şubat 2011 tarihinden itibaren başlayan dört yıllık sürenin sonunda ve ilgili mevzuat hükümleri açısından dört yıllık süre şartını ihlali sonucunu doğurmayacak ay ve günde 2015 yılında yapılır.

Bu madde gereğince bağlı tüm şubelerin genel kurulları 2014 yılı Resmi Gazete? de yayınlanan üye sayılarının tespitinden sonra temsilde adaletin sağlanması için Genel Merkez Yönetim Kurulunun belirlediği tarihlerde yaparlar.

Mehmet BAYRAKTUTAR

Genel Başkan

Hacibey ÖZKAN Mehmet Ali GÜLDEMİR Mehmet Ali OMURCA

Genel Başkan Yardımcısı Genel Başkan Yardımcısı Genel Başkan Yardımcısı

(Genel Başkan Vekili) (Teşkilatlanma) (Mali İşler)

Cebrail YAKIŞIR Ali BAYIR Mehmet YAMAN

Genel Başkan Yardımcısı Genel Başkan Yardımcısı Genel Başkan Yardımcısı

(Basın ve İletişim) (Mevzuat ve Toplu Sözleşme) (Eğitim Ve Sosyal İşler)

Diyanet-Sen Ana Tüzüğü'nün Tamamına Ulaşmak İçin Tıklayınız...

Bu haberi 3929 kişi görüntüledi.
TümüDİĞER BAŞLIKLAR