TümüDuyurular

Bülten Aboneliği

Ahmet Yıldız Köşesi


Şube web sitelerine ulaşmak için tıklayınız...
Yazıcı Sürümü

Rotasyon Düzenlemelerinin Tamamına Dava Açtık!


Rotasyon Düzenlemelerinin Tamamına Dava Açtık!
04.07.14, Cuma
​17.06.2014 tarihli ve 29033 sayılı Resmi Gazete’deDiyanet İşleri Başkanlığı Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin;

-10. Maddesinin 2. Fıkrası,“(4) Bu maddede belirtilen sebepler dışında, cami görevlilerinin yer değiştirmelerine esas olmak üzere illerde il müftüsünün başkanlığında, durumu görüşülecek görevlinin bağlı bulunduğu müftü dâhil beş kişiden oluşan bir Değerlendirme ve Yer Değiştirme Komisyonu kurulur. Bu komisyon; görev yaptığı camide sekiz yılını tamamlayan cami görevlilerinin yer değişikliğini her yıl Haziran ayında toplanarak aşağıdaki kıstaslara göre gerçekleştirir:” şeklindedir.

Bu düzenleme ile Aynı Yönetmeliğinin“Hizmet gereği görev veya görev yeri değiştirme” başlıklı 19.Maddesinin (4) numaralı fıkrası değişmiştir.

-10. Maddesinin 2. Fıkrasının a) bendi,a) Yer değişiklikleri aynı grup camiler arasında olmak üzere öncelikle aynı ilçe içinde, yer bulunamaması halinde il içinde, il içinde de yer bulunamaması halinde iller arası yapılır.şeklindedir.

Bu düzenleme ile Aynı Yönetmeliğinin“Hizmet gereği görev veya görev yeri değiştirme” başlıklı 19.Maddesinin (4) numaralı fıkrasının a) bendi değişmiştir.

-17. Maddesi Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Cami görevlilerinin yer değişikliği

(1) 19 uncu maddenin dördüncü fıkrasındaki kıstaslar dikkate alınarak bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte cami görevlilerinden görev yaptığı camide yirmi beş yılını tamamlamış olanların yer değişiklikleri, 2014 yılı Haziran-Eylül döneminde; yirmi yılını tamamlayanların yer değişiklikleri 2015 yılı Haziran-Eylül döneminde, on beş yılını tamamlayanların yer değişiklikleri 2016 yılı Haziran-Eylül döneminde yapılır. Bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin dördüncü fıkrasındaki süreye göre zorunlu yer değişiklikleri ise 2017 yılından itibaren yapılmaya başlanır ve sürelerin hesaplamasında 1 Haziran tarihi esas alınır.” şeklindedir.Bu düzenleme ile aynı Yönetmeliğe Geçici 7. Madde eklenmiştir.

Söz konusu düzenlemelerin tamamı cami görevlilerine zorunlu yer değişikliği yani “rotasyon” getirmektedir.

Diyanet-Sen olarak hukuka açıkça aykırı olan bu düzenlemelerin kabul edilemeyeceğini ve her türlü hukuk yoluna başvurulacağını belirtmiştik. Bu itibarla üyelerimizin hak ve menfaatlerini korumak adına “rotasyon” düzenlemelerinin tamamının öncelikle yürütmesinin durdurulması ve bilahare iptali talebiyle 03.07.2014 tarihinde“DANIŞTAY 5. DAİRESİNİN 2014/5226 E.” Sayılı dosyası ile bu düzenlemelere dava açılmıştır.

Yargı süreci ile ilgili gelişmeler oldukça Kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Tüm üyelerimize ve Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Diyanet-Sen Genel Merkez Yönetim Kurulu

Bu haberi 14131 kişi görüntüledi.
TümüDİĞER BAŞLIKLAR