TümüDuyurular

Bülten Aboneliği

Ahmet Yıldız Köşesi


Şube web sitelerine ulaşmak için tıklayınız...
Yazıcı Sürümü

Naklen Atama İçin Getirilen “70 Puan”Engeline Dava Açtık


Naklen Atama İçin Getirilen “70 Puan”Engeline Dava Açtık
21.07.14, Pazartesi
​Diyanet-Sen, Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin; cami görevliliğine naklen atama başlıklı düzenlemesinde yer alan “70 puan” ibaresinin öncelikle yürütmesinin durdurulması ve bilahare iptali talebiyle 18.07.2014 tarihinde “DANIŞTAY 5. DAİRESİNİN 2014/5661 E.” Sayılı dosyası ile dava açtı.

18.06.2014 tarihli ve 29034 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin; 9.maddesi “Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

Cami görevliliğine naklen atama

MADDE 18/A – (1) Cami görevliliği münhal kadrolarına naklen atamalar şu esaslara göre yapılır:

a) Cami görevliliği münhal kadrolarına müracaat edenlerin naklen atamalarında bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 (C) Nakil Değerlendirme Formunda belirtildiği şekilde; MBSTS puanının yüzde kırkı, EK-1 (A) Yarışma Sınavı Değerlendirme Formundan alınan puanın yüzde kırkı ve EK-1 (B) Müktesep/Nitelik Değerlendirme Formundan alınan puanın yüzde yirmisinden oluşan toplam puan esas alınır.

b) Cami görevliliği münhal kadrolarına naklen atama yapılabilmesi için bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 (C) Nakil Değerlendirme Formundan toplam en az 70 puan alınması esastır. Ancak EK-1 (A) Yarışma Sınavı Değerlendirme Formu ile EK-1 (B) Müktesep/Nitelik Değerlendirme Formundan ayrı ayrı en az 70 puan şartı aranmaz.

c) Cami görevliliği münhal kadrolarına, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 (C) Nakil Değerlendirme Formundan en yüksek puan alandan başlanarak atama yapılır. Bu puanın eşit olması halinde sırasıyla MBSTS puanı yüksek olana, görev yılı fazla olana, hafız olana ve öğrenim düzeyi yüksek olana öncelik verilir.

ç) (D) grubu camilerde bulunan münhal kadrolara tek müracaat olması halinde bu madde hükümlerine bağlı kalınmaksızın sadece MBSTS puanı esas alınarak naklen atama yapılabilir.” şeklinde düzenlenmiştir.

Söz konusu düzenleme ile cami görevlileri için münhal bulunan kadrolara naklen atamalarda uygulanacak esaslar düzenlenmiştir. Buna göre cami görevlilerinin naklen atama taleplerinin yerine getirilebilmesi için yukarıda belirtilen usul ve esaslara (Nakil değerlendirme formuna) göre hesaplanacak puanı, “en az 70 puan” şeklinde belirtilmiştir. Bu yüksek puan barajının ise uygulanmasıpek mümkün görünmemektedir.

Diyanet-Sen olarak hukuka açıkça aykırı olan bu puan barajının kabul edilemeyeceğini belirtmekteyiz. Bu itibarla üyelerimizin hak ve menfaatlerini korumak adına “Cami görevliliğine naklen atama” başlıklı düzenlemede yer alan “…70 puan…” ibaresinin öncelikle yürütmesinin durdurulması ve bilahare iptali talebiyle 18.07.2014 tarihinde “DANIŞTAY 5. DAİRESİNİN 2014/5661 E.” Sayılı dosyası ile dava açılmıştır.

Yargı süreci ile ilgili gelişmeler oldukça Kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Tüm üyelerimize ve Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Diyanet-Sen Genel Merkez Yönetim Kurulu

Bu haberi 8583 kişi görüntüledi.
TümüDİĞER BAŞLIKLAR