TümüDuyurular

Bülten Aboneliği

Ahmet Yıldız Köşesi


Şube web sitelerine ulaşmak için tıklayınız...
Yazıcı Sürümü

Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı Hakkında Açıklama


Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı Hakkında Açıklama
04.04.14, Cuma
Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı Hakkında Açıklama

Diyanet İşleri Başkanlığı resmi internet sitesinde İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü tarafından 25.03.2014 tarihinde Diyanet İşleri Başkanlığı personeli için Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı?nın yapılacağı duyurulmuştur. Sınav duyurusunda sınavın ne şekilde ve hangi şehirlerde yapılacağına ilişkin hususlar da açıklanmıştır. Buna göre Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı, 24.05.2014 Cumartesi günü saat 14.00?da Ankara, Antalya, Bolu, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, İstanbul, Kars, Kastamonu, Kayseri, Konya, Manisa, Mersin, Osmaniye, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Trabzon ve Van illerinde yapılacaktır.

Söz konusu sınavın bazı şehirlerde yapılması sınava girecek din görevlilerinin memuriyet mahali (şehir) dışından sınavın yapılacağı şehirlere gitmek zorunda olmaları nedeniyle mağdur olmasına neden olduğu gibi bu hususta da Sendikamız Genel Merkezine üyelerimiz tarafından pek çok şikayet gelmektedir.

Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı ile ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliği?nin ?Sınavlar ve sınavları açacak merciler? başlıklı 6. Maddesinin birinci fıkrası: ?Görevlilerin bilgi seviyelerini ölçmek ve mesleki bakımdan göreve iyi şekilde hazır bulunmalarını sağlamak amacıyla yılda bir Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (MBSTS) yapılabilir. Bu sınav Başkanlıkça yapılabileceği gibi başka kamu kurum veya kuruluşlarına da yaptırılabilir. Sınavın yeri ve zamanı ile sınavda sorulacak sorular Başkanlıkça belirlenir ve sınavı yapacak kuruma bildirilir. Başkanlıkça gerekli görülmesi halinde sınav soruları ÖSYM?ye veya üniversitelere de hazırlatılabilir.? şeklinde düzenlenmiştir. Buna göre bahsi geçen sınavın başka kurumlar tarafından yapılabileceği ve sınavın yeri ile ilgili hususlarda Diyanet İşleri Başkanlığı?nın mevzuat gereği takdir yetkisi bulunmaktadır. Ayrıca Anadolu Üniversitesi ile yapılan anlaşma gereğince sınava giren personel sayısına göre sınavın bazı şehirlerde yapılması uygun görülmüştür.

Yine Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavının yapılacağı şehirlere memuriyet mahali dışından gelen din görevlilerinin yol masraflarına ilişkin yolluk alıp alamayacakları hususu da üyelerimiz tarafından Genel Merkezimize sıklıkla sorulmaktadır.

Bu konu ile ilgili olarak 6245 sayılı Harcırah Kanun?unun ilgi maddeleri ve ?Ehliyet tespiti, imtihan ve hava değişimi için başka yere gönderilenler? başlıklı 18. maddesi?Memurlar, yardımcı hizmetler sınıfına dahil personel ve kurumlarda yalnız ödenek mukabili çalışanlardan, memuriyet mahalli dışına;a. Görevlerine ait mesleki ve sıhhi yeterliklerinin tespiti veya kurumlarınca görülecek lüzum üzerine imtihan içingönderilenlere, gidiş ve dönüşleri için yol masrafı ve gündelik ile bu amaçla gönderildikleri yerde geçen sürenin en çok yedigünü için gündelik ödenir.b. Hava değişimi maksadıyla gönderilenlere gidiş ve dönüşleri için yol masrafı ile yalnız yolda geçen süre için gündelik ödenir. ?şeklinde düzenlenmiştir. Madde hükmü uyarınca kurumlarınca görülecek lüzum üzerine sınav için gönderilen personele yolluk ödemesinin mümkün olduğu görülmektedir. Konu ile ilgili Diyanet İşleri Başkanlığının görüş yazısı da aşağıda gösterilmiştir. (www2.diyanet.gov.tr/StratejiGelistirme/MaliSorularVeCevaplar/62_sinav_icin_har_odenirmi.pdf)

Tüm üyelerimize saygılı ile duyrulur. Diyanet-Sen Genel Merkezi

Bu haberi 6268 kişi görüntüledi.
TümüDİĞER BAŞLIKLAR