TümüDuyurular

Bülten Aboneliği

Ahmet Yıldız Köşesi


Şube web sitelerine ulaşmak için tıklayınız...
Yazıcı Sürümü

Hak Arama Mücadelesinde Durmak Yok!


Hak Arama Mücadelesinde Durmak Yok!
08.12.15, Salı
​Hak arama mücadelesinde üyelerimiz, her türlü yasal zeminde/özellikle davalarda sendikamız avukatları tarafından temsil edilmektedir. Kazanım niteliğinde veya emsal olabilecek bu davalardan bir kaçını sizlerle paylaşıyoruz.

1-Mahkeme “somut sebep gösterilmeyen atama işleminin yürütmesini” durdurdu.

Anakara’ da Yenimahalle’den Ayaş’a sürgün edilen bir üyemizin atama işleminin iptali için açtığımız davada Ankara 11. İdare Mahkemesi 2015/20135 sayılı dosyasında yer alan“…davacı hakkında bir kişi haricinde olumsuz bir beyanda bulunulmadığı bunun haricinde davacının hizmet gereği olarak görev yeri değişikliğini gerektirecek somut bir sebep de ortaya konulamadığı anlaşıldığından davacının hizmet gereği İmamı Azam Camiine naklen atanmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Dava konusu işlemin uygulanması halinde; davacının aile birliği ve çalışma hayatı açısından telafisi güç zararların ortaya çıkabileceği sonucuna ulaşılmıştır.

Açıklanan nedenlerle hukuka aykırılığı açık ve uygulanması halinde telafisi güç zararlara yol açabilecek nitelikte olan dava konusu işlemin…dava sonuna kadar yürütülmesinin durdurulmasına…”şeklindeki gerekçe ile atama işleminin yürütmesinin durdurulmasına karar vermiştir.

2-Mahkeme “memuriyet mahalli dışında hizmet içi eğitim kursuna katılan personele geçici görev harcırahı ödenir.” Dedi.

Memuriyet mahalli dışında hizmet içi eğitim kursuna katılmak için görevlendirilen üyemize bağlı olduğu müftülüğünce yolluk ödenmemiş olup, ödememe işleminin iptali için açılan davada Sakarya 2. İdare Mahkemesi 2015/163 E. – 2015/857 K. sayılı kararında “memuriyet mahalli dışında Düzce İl merkezine görevlendirme yapılması” nedeniyle geçici görev harcırahı ödenmesine hükmetmiştir.

Kararın tamamı için tıklayınız.

3-Öte yandan sözleşmeliden kadroya geçen üyelerimiz adına açtığımız davalar devam etmekte olup, dava açmayan üyelerimizin kadroya geçtikleri tarih itibariyle“5 yıllık hak düşürücü” süreyi göz önüne almaları, buna göre kurumlarına yolluk için müracaat etmeleri ve olumsuz cevap aldıklarında Sendikamız Hukuk Bürosu ile iletişime geçmeleri gerektiğini de vurgulamak istiyoruz.

Bu haberi 5145 kişi görüntüledi.
TümüDİĞER BAŞLIKLAR