TümüDuyurular

Bülten Aboneliği

Ahmet Yıldız Köşesi


Şube web sitelerine ulaşmak için tıklayınız...
Yazıcı Sürümü

Diyanet-Sen’den Bir Hukuk Zaferi Daha


Diyanet-Sen’den Bir Hukuk Zaferi Daha
27.01.16, Çarşamba
Mahkeme “(B) Grubu Camiden (C) Grubu Camiye Naklen Atama Yapılamaz!” Dedi

Ankara’nın bir ilçesinden bir başka ilçesine cami grubu gözetilmeksizin atanan bir üyemizin atama işleminin iptali için açtığımız davada mahkeme “(B) Grubu Camiden (C) Grubu Camiye Naklen Atama Yapılamaz!” Dedi

Hak arama mücadelesinde üyelerimiz, her türlü yasal zeminde/özellikle davalarda Sendikamız avukatları tarafından temsil edilmektedir. Kazanım niteliğinde veya emsal olabilecek bu davalardan bir kaçını sizlerle paylaşıyoruz.

Mahkeme “(B) Grubu Camiden (C) Grubu Camiye Yapılan Naklen Atama İşleminin Yürütmesini” Durdurdu.

Ankara’nın bir ilçesinden başka bir ilçesine cami grubu gözetilmeksizin atanan bir üyemizin atama işleminin iptali için açtığımız davada Ankara Bölge İdare Mahkemesi 1. Kurul2015/6394 sayılı dosyasında yer alan“…Diyanet İşleri Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 17.maddesi göz önüne alınarak davacının … İlçesinde görev yaptığı (B) grubu camiye uygun aynı grupta bir camiye atanması gerekirken … İlçesi, … (C) grubu camiye atanmasına ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Ayrıca davacının liyakat sonucu görevlendirildiği (B) grubu camiden (C) grubu başka bir camiye atanması telafisi güç ve imkansız zararlar doğuracaktır.

Açıklanan nedenlerle davacı itirazının KABULÜNE; Ankara 9. İdare Mahkemesi'nin 26.11.2015 gün ve E.2015/2070 sayılı kararının kaldırılmasına, 2577 sayılı Yasanın 27. maddesindeki telafisi güç zararların doğması ve açıkça hukuka aykırılık koşulları birlikte gerçekleştiğinden dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasına 24.12.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.”şeklindeki gerekçe ile atama işleminin itirazımız neticesinde yürütmesinin durdurulmasına karar vermiştir.

Kararın tamamı için tıklayınız.

Bu haberi 7071 kişi görüntüledi.
TümüDİĞER BAŞLIKLAR