DAVA KILAVUZU

DAVA KILAVUZU

DAVA İÇİN AVUKATIMIZA GÖNDERİLMESİ GEREKENEVRAKLAR :

Davanızın açılabilmesi için aşağıda sayılan evrakların hepsinin tamamlanması zorunludur:

1-Yetki Belgesi (Vekalet): (Örneği İçin Tıklayınız)

Üyelerimiz için Yetki Belgesi,vekaletname yerine geçmektedir. Yetki Belgesi, Üyemiz tarafından okunarak imzalanmalıakabinde Şube Başkanı/İl temsilcisi de Yetki Belgesini imzalamalı daha sonra hukuk bürosuna sonra gönderilmelidir.

2-Dava Konusu İle İlgili Tüm Evraklar:

İdareye müracaat dilekçesi, dava konusu olacak İdarenin ret yazısı, tebliğ-tebellüğ belgesi, sağlık raporu gibi… dava konusu ile ilgili tüm evraklar

3-Üyenin Dava Konusuna İlişkin Açıklamaları:

Dava konusu olayın kısaca safahatı, idarenin işleminin neden haksız olduğu hakkında üyemizin bildiklerini özet olarak okunaklı bir şekilde yazması

4-Dava Harç/Posta Masrafının Avukatın Hesabına Yatırıldığına Dair Dekont

Hesap bilgileri hukuk bürosundan öğrenilecektir.

ÖNEMLİ UYARI :

Dava takibi isteyen üyelerimiz, yukarıda sayılan evrakların örneklerini avukatlarımıza göndermelidirler.Belgelerin aslı üyelerimizde kalacaktır.Zamanaşımı süresi (idari davalarda 60 gün) ve avukatın dava dosyasını hazırlama süresi dikkate alınarak gecikmeksizin evraklar ulaştırılmalıdır. Geç gönderilen evraklara karşı işlem yapılamayabilir.

Üyelerimiz avukatlarımıza zorunlu dava harç/postamasrafı dışında ücret ödemeyecek ve özel hallerin dışında noterden vekaletname vermeyeceklerdir.

Avukata gönderilen evrakların ve harçların iadesi olmaz. Davanın lehe olması durumunda mahkemece hükmedilen yargılama gideri üyemizce istenmesi halinde iade edilir. Ancak davanın reddi durumunda da çıkabilecek karşı vekalet ücreti unutulmamalıdır.

Yukarıdasayılan belgeler tamamlandıktan sonra, Sendikamızın Şube Başkanlarına/İlçetemsilcilerine teslim edilerek veya üyelerimiz belgeleri doğrudan kargo, fax ve e-mail yolu ile Sendikamız hukuk bürosuna gönderebilirler.

HUKUKBÜROMUZ :

Adres : Rüzgarlı Caddesi No: 15/B Ulus Altındağ/Ankara

Tel : 0312-230 46 86/0312-231 57 22/0312-231 57 31

Faks : 0312-310 51 51

E-mail :diyanetsenhukuk@gmail.com

Dava Masraflarının yatırılacağı banka hesap bilgileri;

VAKIFBANK - Adliye Sarayı Şb./ANKARA

TR90 0001 5001 5800 7301 9663 59

Hesap Sahibi: Av. H. Muharrem Mankır

DAVA KILAVUZUNU WORD DOKUMANI OLARAK İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ