TümüDuyurular

Bülten Aboneliği

Ahmet Yıldız Köşesi


Şube web sitelerine ulaşmak için tıklayınız...
Yazıcı Sürümü

4. Dönem Toplu Sözleşme Kazanımları Neler Getiriyor?


4. Dönem Toplu Sözleşme Kazanımları Neler Getiriyor?
25.08.17, Cuma
​4. Dönem Toplu Sözleşme geneli ve hizmet kollarını ilgilendiren konulardaki mutabakat metinlerinin imzalanması ile sona erdi. İşte bu maddelerin Diyanet ve Vakıf Hizmetleri koluna maddi ve sosyal katkıları:

1-Genel Tatil Günlerinde de Fazla Çalışma Ücreti Ödenecek

İmam Hatip ve Müezzin Kayyımlar dini, milli, ulusal ve genel tatil günlerinde fiili çalıştıkları her gün için fazla çalışma ücreti alacak. Söz konusu tatil günlerinde fiili olarak çalışan imam hatip ve müezzin kayyımlar 2017 rakamlarına göre toplam 908 TL fazla çalışma ücreti alabilecek.

2-Ek Ders Ücreti Görevlendirme Yapılan Günlerde de Ödenecek

Kur’an Kursu öğreticilerine fiilen yerine getirdikleri görev için verilen ek ders ücretleri her türlü eğitsel gezi, konferans, kurs ve seminerlerde görevlendirmeden dolayı görevi yerine getiremedikleri durumlarda da ödenecek.

3- Dini Yüksek İhtisas Eğitim Görevlilerine 20 Puan Din Hizmeti Tazminatı Verilecek

Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürlüklerinde Eğitim Görevlisi Kadrosunda bulunanların din hizmeti tazminat oranlarına 20 puan ilave edilmesi sağlandı. Buna göre 2017 Temmuz ayında 15 puan ilave ile 146.36 TL alan eğitim görevlileri 2018 Temmuz ayında 20 puan ilave ile 210.05 TL, 2019 Temmuz ayı itibari ile 229.37 TL alacak.

4-Gece Nöbetine 5 Saat Ek Ders Ücreti Verilecek

Yatılı Kur’an Kurslarında gece nöbeti görevi verilenlere fiilen yaptıkları her nöbet için 3 saat daha ek ders ücreti ödenecek. Kanunun verdiği 2 saat ve toplu sözleşme kazanımı olan 3 saatle birlikte toplam 5 saat ek ders ücreti ödenecek. 2018 Temmuz ayında 1 saat gece nöbeti ücreti 16.58 TL’ olarak ödenecek. 2019 Temmuz ayında ise 18.11 TL olarak ödenecek.

5-Dini Bayramlarda Vaizlere de Fazla Çalışma Ücreti Ödenecek

Dini bayramlarda fazla çalışma ücreti alan İmam hatip ve müezzin kayyımlara vaizler de eklendi. Dini bayram günlerinde vaizler de fiili çalıştıkları günler için fazla çalışma ücreti alacaklar. 2017 Temmuz verilerine göre 1 günlük fazla çalışma ücreti olarak 49.33 TL alacaklar.

6- İlköğretim Çocuklarına Yurt Önceliği

Memuriyet mahallinde ilköğretim okulu bulunmayan ve bu nedenle başka yerlerde eğitim-öğretim görmek zorunda kalan din hizmetleri sınıfındaki personelin çocuklarına devlet yurtlarında öncelik verilmesi sağlandı.

7-Murakıpların Din Hizmeti Tazminatlarına 10 Puan İlave

Murakıp kadrosunda çalışanların dereceleri itibariyle yararlanmakta oldukları din hizmetleri sınıfı tazminatı oranlarına 10 puan ilave yapılması sağlandı. Daha önceki toplu sözleşmelerde 7 puan olan ilave tazminat puanı 2018-2019 yıllarında 10 puan ilave olarak uygulanacak. Buna göre 2017 Temmuz ayında 7 puan ilaveden dolayı 68.30 TL alan murakıplar 2018 Temmuz ayında 10 puan ilavenin karşılığı 105.02 TL ve 2019 Temmuz ayında 114.64 TL ilave ücret alacaklar.

8- Musahhihlere 25 puan Özel Hizmet Tazminatı

Diyanet İşleri Başkanlığı’nda çalışan musahhihlere 1. Dönem toplu sözleşmede kazanılan tazminat oranlarına yapılan 25 puanlık artış 2018-2019 yıllarını kapsayan dönemde de devam edecek 25 puanlık artış 2018 Temmuz ayında 262.56 TL, 2019 Temmuz ayında 286.72 TL olarak ödenecek.

9- Eğitim Görevlilerine 15 puan Din Hizmetleri Tazminatı

Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde Eğitim Görevlisi kadrolarında bulunanların din hizmeti tazminat oranlarına 15 puan ilave yapıldı. 3. Dönem kazanımı olan bu hak 2018-2019 yıllarını da kapsayacak şekilde uygulamaya devam edecek. 2017 Temmuz ayı itibariyle 15 puan ilavenin karşılığı olarak 146.36 TL alan eğitim görevlileri 2018 Temmuz ayında 157.54 TL ve 2019 Temmuz ayında 172.03 TL alacaklar.

10- Vaizlerin Din Hizmeti Tazminatına 10 puan İlave Edildi

Diyanet İşleri Başkanlığı’nda başkanlık vaizi, baş vaiz, uzman vaiz, cezaevi vaizi, ve vaiz kadrolarında bulunanların dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları din hizmetleri tazminatı oranlarına 10 puan ilave edilmesi sağlandı. 3. Dönem toplu sözleşme kazanımı olan bu uygulama 2018-2019 yıllarında da uygulanmaya devam edecek. 2018 Temmuz ayında 10 puan ilavenin karşılığı 105.02 TL ve 2019 Temmuz ayında 114.64 TL ilave ücret alacaklar.

11- Sözleşmeli Kur’an Kursu Öğreticilerine Öğretim Yılına Hazırlık Ödeneği

2. Dönem Toplu Sözleşme kazanımlarından olan Sözleşmeli Kur’an Kursu Öğreticilerine Öğretim yılına hazırlık ödeneği 2018-2019 yıllarında da ödenmeye devam edecek. 2018 için 1030 TL, 2019 için 1080 TL ödenecek.

Geneli İlgilendiren Kazanımlardan Diyanet ve Vakıf Görevlilerinin Yararlanabileceği Kazanımlar

1.2018 Yılı Maaş ve Ücretlere Oransal Zam

    Kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerine, 2018 yılı Ocak ayında %4, 2018 Temmuz ayında %3,5 olmak üzere 2018 yılı için kümülatif olarak toplamda %7,64 zam yapıldı

2. 2019 Yılı Maaş ve Ücretlere Oransal Zam

Kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerine, 2019 yılı Ocak ayında %4, 2019 Temmuz ayında %5 olmak üzere 2019 yılı için kümülatif olarak toplamda %9,20 zam yapıldı

3. 2018 ve 2019 yıllarına ilişkin İki yıllık kümülatif zam oranı %17.54 oldu. Toplu Sözleşme ile en düşük memur maaşı aylığı olan 15/1 bekar hizmetli memurun halen 2.410 TL olan maaşının 2.832 TL olmasını sağlandı

4. 2018 ve 2019 yıllarına ilişkin zam oranlarının enflasyonun altında kalması halinde aradaki fark kadar enflasyon farkı zammı yapılacak,

5. Toplu Sözleşme İkramiyesi 750 gösterge rakamı üzerinden 2018 Ocak-Haziran döneminde 80 TL, Temmuz-Aralık döneminde 83 TL, 2019 Ocak-Haziran döneminde 86 TL, Temmuz-Aralık döneminde 90 TL olarak ödenecek,

6. Sözleşmeli personel yemek yardımından yararlanmaya devam edecek,

7. Kamu görevlilerine emekli olduklarında 375 sayılı KHK uyarınca ödenen tazminat tutarı 2018 yılı birinci altı ayda 1.448 TL ikinci altı ayda 1.498 TL, 2019 yılı birinci altı ayda 1.559 TL, ikinci altı ayda 1.637 TL olarak ödenecek,

8. Kamu görevlisinin burs alan ve Devlet tarafından okutulan çocuklar için aile yardımı ödeneği verilmeye devam edilecek,

9. Taşınır kayıt kontrol yetkilisi/taşınır mal sorumlusu olarak görevlendirilenlere mali sorumluluk zammı ödenmeye devam edilecek

10. Müze araştırmacısı, arşivci, folklor araştırmacısı, kütüphaneci, kitap patologu ve sosyolog ünvanlı kamu görevlilerine, teknik hizmetler sınıfının ilgili bölümündeki İş Güçlüğü, İş Riski, Temininde Güçlük ve Mali Sorumluluk Zammı Cetvelinde öngörülen tazminat ve ek tazminat oranları uygulanmaya devam edilecek,

11. Kamu Avukatlarına ödenebilecek yıllık vekâlet ücreti üst sınırı 25.632 TL’ye yükseltildi ve aylık 1.540 TL’den %38 artışla 2.136 TL’ye çıkarılması sağlandı

Kamu Avukatlarından 1/4 kademesinde olanların 2017 Temmuz ayında vekalet ücreti dahil 5.631 TL olan maaşı, vekalet ücretindeki ilave artış ile birlikte Ocak ayında 6.446 TL’ye çıkacak ve toplam artış oranı %14,4’e ulaşacak. Bu tutara avukatların görev gereği dava için çıktıkları her gün karşılığı 29 TL eklenecektir.

12. Programcı ve çözümleyici unvanlı personelin Teknik Hizmetler Sınıfı kapsamına alınması ve bu kadroda bulunanların teknik hizmetler sınıfının ilgili bölümündeki İş Güçlüğü, İş Riski, Temininde Güçlük ve Mali Sorumluluk Zammı Cetvelinde öngörülen tazminat ve ek tazminat oranlarından yararlandırılması sağlandı

13. Bakanlıklar ve bağlı kuruluşlarının merkez teşkilatlarında görev yapan personelin işe gidiş ve gelişlerinde yararlandığı servis hizmetinin kapsamına ilgili ve ilişkili kuruluşların merkez teşkilatlarında çalışan personelin de dâhil edilmesi sağlandı

14. Kamu görevlilerine yapılacak giyecek yardımının, ilgili Yönetmelik uyarınca belirlenen fiyatlar esas alınarak nakdi yapılması sağlandı,

15. Şef kadrolarında bulunan personelin maaşlarına, özel hizmet tazminatları 10 puan artırılmak suretiyle 1 Ocak 2018 itibariyle 101 TL ilave zam yapıldı,

16. Kamu görevlilerinin cuma günü öğle arası izinlerini cuma namazı vaktini de içine alacak şekilde düzenleyen cuma izniyle ilgili 2016/1 Sayılı Başbakanlık Genelgesi uygulamasının sürdürülmesi sağlandı,

17. Kamu görevlilerine, hac farizalarını yerine getirmeleri için hac süresince ücretsiz izin kullanabilme hakkı elde edildi

18. Kamuya ait lojmanlardan yararlanma sürelerinin, konutun yeri ve niteliği dikkate alınarak sıra tahsisine esas puanda değerlendirilmemesi sağlandı

19. Aile yardımı ödeneğinden yararlanmak için zamanında bildirimde bulunmayanlara daha sonra bildirimde bulunmaları halinde geriye dönük 3 ay süreyle daha aile yardımı ödeneği verilmesi sağlandı

20. Kamu görevlilerinin çocuklarına yönelik kreş hizmetlerinde hem kapasitenin artırılması hem de kalitenin artırılması sağlanacak

21. Engelli çocuğu olan kamu görevlilerine ödenecek çocuk yardımının %50 artırımlı olarak ödenmesi sağlandı

22. Büyükşehire dönüştürülen illerde ilçelere gidiş gelişler sebebiyle harcırah ödenmesinde yaşanan sorunların, memuriyet mahalli yeniden tanımlanarak çözümlenmesi sağlandı

23. Kamudaki avukatlara, davaları takip etmelerine yönelik her göreve çıkışlarında günlük 29 TL ödeme yapılması sağlandı

24. Sınav ya da zorunlu staj sebebiyle misafirhanede kalacak kamu personelinin çocukları için kurum ayrımı yapılmaksızın en düşük tarife üzerinden ücret alınması sağlandı

25. Sözleşmeli personelin ücretlerinin belirlenmesinde kamu kurum ve kuruluşlarında geçirdikleri hizmet sürelerinin tamamının dikkate alınması sağlandı

26. Kamu kurum ve kuruluşlarının helal gıda sertifikasıyla tanışması sağlandı

27. Engelli kamu görevlilerine; mesleki uyum eğitimlerinin verilmesi, fiziki çalışma koşullarının iyileştirilmesi, kurum tarafından görevlendirilmeleri halinde refakatçilerin eşlik etmesi sağladı ve kamu konutlarından pozitif ayrıcalık kapsamında öncelikli yararlanmalarına yönelik gerekli tedbirlerin alınması sağlandı.

Bu haberi 4089 kişi görüntüledi.
TümüDİĞER BAŞLIKLAR