TümüDuyurular

Bülten Aboneliği

Ahmet Yıldız Köşesi


Şube web sitelerine ulaşmak için tıklayınız...
Yazıcı Sürümü

2017 Yılı Tekniker Alım Sınavı (Kurum İçi) Duyurusu


13.04.17, Perşembe

2017 Yılı Tekniker Alım Sınavı (Kurum İçi) Duyurusu

  4. Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

IV- Sınavın Şekli, Yeri, Sınav Konuları ve Değerlendirme

 1. Sınav, sözlü olarakyapılacaktır.
 2. Sınava girmeye hak kazanan adayların sınav tarihi ve yerleri, başvuruların tamamlanmasından sonra yapılacak gerekli hazırlıkların ardından Başkanlığımız internet sitesinde ( www.diyanet.gov.tr ) ilan edilecektir.
 3. Sınavlar 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir.
 4. Sınavda adaylara Mesleki Bilgi - Mesleki Yetenek (60 puan) ve Genel Kültür - Genel Yetenek (40 puan) alanlarında sorular yöneltilecektir.
 5. Sınavda başarılı olabilmek için en az 70 (yetmiş) puan almak gerekmektedir.
 6. Adaylar, “sınav giriş belgesi” alma ve sınav sonuç öğrenme işlemlerini ( https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav ) adresi üzerinden gerçekleştireceklerdir.
 7. Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.

V- İtirazlar

 1. Adaylar sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını sözlü sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren en geç 7 (yedi) iş günü içinde yazılı olarak Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına yapacaklardır.
 2. İtirazlar, en geç 15 (on beş) gün içinde incelenerek adaya bildirilecektir.
 3. Süresi içinde ıslak imzalı ve yazılı olarak Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne ulaştırılmayan, T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçeler ile e-mail ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

VI- Kadroların Dağılımı, Başarı Sıralaması ve Atama İşlemleri

 1. Atama yapılacak kadroların bulunduğu iller ve dağılımı duyuru eki tablo-1’de yer almaktadır.
 2. Başarı sıralamasında sırasıyla sözlü sınav puanı yüksek olana, hizmet süresi fazla olana, doğum tarihi önce olana öncelik verilecektir.
 3. Sınavda başarılı olanların ilan edilen kadro sayısı kadarı asıl, diğerleri de yedek olarak sıralanacaktır.
 4. Atamaya ilişkin diğer hususlar ilgili birimce daha sonra ilan edilecektir.

VII- Diğer Hususlar

 1. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.
 2. Sınav işlemleri sürecinde adayın beyanı esas alınacaktır. Yerleştirme sürecinde yerleştirmesi yapılan adaylardan belge istenecektir. Ayrıca, Başkanlık sınav ve yerleştirme sürecinin her aşamasında aday tarafından belirtilen hususlarda adaydan belge talep edebilecektir.
 3. Sınav öncesi, sonrası ve yerleştirme sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı belge verdiği ya da beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacaktır.
 4. Sınav ve sonuçları ile ilgili Başkanlığımızın internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
 5. Sınavla ilgili iş ve işlemlerde faks ve e-mail ile işlem yapılmayacaktır. Adayların ıslak imzalı ve yazılı dilekçelerini Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına ulaştırmaları gerekmektedir.
 6. Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak Diyanet İşleri Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği, Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.

VIII- İletişim

Yazışma Adresi:

Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığı

Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. No:147/A 06800

Çankaya/ANKARA

e-mail :

persis@diyanet.gov.tr

Telefon :

(0312) 295 70 00

İlgililere duyurulur.

D.İ.B.İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Tablo-1

SIRA NO

MÜNHAL KADRONUN BULUNDUĞU YERLER

KADRO ADEDİ

KADRO DERECESİ

1

DİB Merkez Teşkilatı

2

1

2

DİB Merkez Teşkilatı

3

5

3

Ardahan İl Müftülüğü

1

7

4

Samsun Aşıkkutlu Eğitim Merkezi Müdürlüğü

1

7

5

Bayburt İl Müftülüğü

1

7

6

Bolu Eğitim Merkezi Müdürlüğü

1

7

7

Denizli Müftü Ahmet Hulusi Efendi Eğitim Merkezi Müdürlüğü

1

7

8

Diyarbakır Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürlüğü

1

7

9

Gümüşhane İl Müftülüğü

1

7

10

Antalya H. Mehmet Gebizli Eğitim Merkezi Müdürlüğü

1

7

11

Elazığ Harput Eğitim Merkezi Müdürlüğü

1

5

12

İstanbul Haseki Abdurrahman Gürses Eğitim Merkezi Müdürlüğü

1

5

13

İstanbul Haseki Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürlüğü

1

5

14

Iğdır İl Müftülüğü

1

7

15

Şanlıurfa İ. Halilullah Eğitim Merkezi Müdürlüğü

1

5

16

İstanbul İl Müftülüğü

1

7

17

İzmir Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürlüğü

1

5

18

Kastamonu Eğitim Merkezi Müdürlüğü

1

5

19

Kayseri Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürlüğü

1

5

20

Kocaeli Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürlüğü

1

5

21

Konya İl Müftülüğü

1

7

22

Kütahya Evliya Çelebi Eğitim Merkezi Müdürlüğü

1

5

23

Rize M. Yusuf Karali Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürlüğü

1

5

24

Manisa Eğitim Merkezi Müdürlüğü

1

5

25

Osmaniye İl Müftülüğü

1

7

26

Erzurum Ö. N. Bilmen Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürlüğü

1

5

27

Ankara Rıfat Börekçi Eğitim Merkezi Müdürlüğü

1

5

28

Konya Selçuk Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürlüğü

1

5

29

Şırnak İl Müftülüğü

1

7

30

Tekirdağ Eğitim Merkezi Müdürlüğü

1

5

31

İzmir Tire Eğitim Merkezi Müdürlüğü

1

5

32

Trabzon Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürlüğü

1

7

33

Van Abdülhakim Arvasi Eğitim Merkezi Müdürlüğü

1

7

Tablo-2

LİSANS DÜZEYİ MEZUNİYET ALANLARI TABLOSU

Bilgi İşlemi

Bilgi Teknolojileri

Bilgisayar / Bilgisayar Bilimi / Bilgisayar Bilimleri

Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği / Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği

Bilgisayar Donanımı ve Teknolojisi

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Öğretmenliği

Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği

Bilgisayar Sistemleri ve Ağları

Bilgisayar Sistemleri ve Teknolojileri

Bilgisayar Teknolojisi Bölümü

Bilgisayar Teknolojisi Öğretmenliği

Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri

Bilgisayar Teknolojisi ve Büro Yönetimi

Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri

Bilgisayar ve Enformatik / Bilgisayar-Enformatik

Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği

Bilgisayar ve Hesaplama Teknolojileri

Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretimi

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği

Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği

Bilişim Sistemleri Mühendisliği

Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri

Bilişim Teknolojileri

Elektrik Mühendisliği

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği / Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Elektronik

Elektronik Mühendisliği

Elektronik Öğretmenliği / Elektronik ve Bilgisayar Öğrt / Elektronik İşleri Öğrt.

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği

Endüstri Sistemleri Mühendisliği / Endüstri ve Sistem Mühendisliği

Matematik Mühendisliği

Matematik ve Bilgisayar / Matematik Ve Bilgisayar Öğrt./ Matematik-Bilgisayar

Matematik ve Bilgisayar Bilimleri

Matematik-Bilgisayar Programcılığı

Mekatronik Mühendisliği

Yazılım Mühendisliği

Tablo-3

ÖNLİSANS DÜZEYİ MEZUNİYET ALANLARI TABLOSU

Bilgi Güvenliği Teknolojisi

Bilgi İşlem

Bilgi Teknolojileri

Bilgi ve İletişim Teknolojileri/Bilgisayar

Bilgi Yönetimi

Bilgi Yönetimi (İnternet)

Bilgisayar Bilimleri

Bilgisayar

Bilgisayar Destekli Tasarım Ve Animasyon

Bilgisayar Donanımı

Bilgisayar Operatörlüğü

Bilgisayar Operatörlüğü Ve Teknikerliği

Bilgisayar Programcılığı

Bilgisayar Programcılığı (İnternet)

Bilgisayar Programlama

Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri

Bilgisayar Teknolojileri ve Yönetimi

Bilgisayar Teknolojisi

Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama

Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri/ Bilgisayar Enformasyon Sistemleri

Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama

Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri

Bilişim ve İletişim Teknolojisi

Bilişim-Yönetim

Elektrik

Elektrik Teknolojisi

Elektrik-Elektronik

Elektrik-Elektronik Teknikerliği

Elektronik

Elektronik Teknolojisi

Endüstriyel Elektronik

İnternet ve Ağ Teknolojileri

Mekatronik

Web Tasarımı ve Kodlama

Web Teknolojileri ve Programlama

Muhabere ve Elektronik Bilgi Sistemleri

Bu haberi 4293 kişi görüntüledi.
TümüDİĞER BAŞLIKLAR