Yazıcı Sürümü

2015 NİSAN AYI KURUM İDARİ KURULU TOPLANTI KARARLARI


24.06.15, Çarşamba

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KURUM İDARİ KURULU TOPLANTISI KARARLARI

NİSAN-2015

1-Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde yer alan Cami
görevlileri yer değişikliği (Rotasyon) hükümlerinin yeniden değerlendirilmesi hususunda
çalışma yapılması,

2- Kurum içi ilk defa Kur'an Kursu Öğreticiliği, İmam-Hatip ve Müezzin-Kayyım kadrolarınaatanmak isteyen Başkanlığımız personelinin halen görev yaptığı ilde sınava girip o ildeki
kadrolara atanabilmesine imkan sağlanması,

3-Cami görevlilerinin isteğe bağlı naklen atamalarında Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliği ekinde yer alan "Cami Görevlileri Nakil Değerlendirme Form" unda verilen puanların yeniden düzenlenmesinin sağlanması,

4-"Müfettiş Yardımcılığı" ve "Murakıp" kadrolarına bayan görevli istihdamının sağlanması için çalışma yapılması,

5-Diyanet İşleri Başkanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatında; GİH, Yardımcı Hizmetler ve Şoför kadrosunda çalışanlar hakkında, 657 Sayılı Kanunun 178. Maddesinin (B) bendinin 1 inci Fıkrası hükümlerinin uygulanmasının sağlanması,

6-Kız Kur'an Kurslarının erkek personel tarafından denetlenmesi halinde önceden bilgilendirme yapılması,

7-Yaz Kur'an Kurslarının sürelerinin ve günlük ders saatlerinin öğrencilerin ilgisini cezbedecek ve burada görev yapan görevlilerin yıllık izinlerini kullanabilmelerini sağlayacak şekilde düzenlenmesi,

8-Kur'an Kursu öğreticilerinin yarıyıl tatilinde idari izinli sayılması, il dışı ve yurtdışına çıkabilmeleri için gerekli kolaylığın sağlanması,

9-Yeni yapılacak camilere lojman yapılması hususunda çalışma yapılmasının sağlanması,

10-Asılsız ve isimsiz şikâyetler neticesinde yapılan soruşturmalarda suçu sübut bulmayan görevlilerin, yer değişikliğine tabi tutularak mağdur edilmemesi,

11-Başkanlık merkezi, il ve ilçe müftülüklerinde yetkili sendikaya, 4688 Sayılı Kanun'unun 23 üncü Maddesinin son fıkrası, Başbakanlığın 1999/44 ve 2003/37 sayılı genelgeleri ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının görüşünü de dikkate alarak iş yeri temsilcisi büroları açmasına izin verilmesi ve bu hususlarda kolaylık sağlanması,

12-Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan mevzuat çalışmaları için kurulan
komisyonlara yetkili sendikadan da bir üye alınmasının sağlanması,

13- Kurum İdari Kurulu kararlarının uygulanmasındaki aksaklıkların giderilmesi ve daha
önceki kararların uygulanabilirliğinin sağlanması,

pdf olarak kaydet

Bu haberi 3606 kişi görüntüledi.
TümüDİĞER BAŞLIKLAR