Yazıcı Sürümü

2009 NİSAN AYI KURUM İDARİ KURUL KARARLARI


30.04.09, Perşembe

4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu'nun 22 nci maddesi uyarınca Kurum İdari Kurulu Diyanet İşleri Başkanlığı’nda 20.04.2010 tarihinde toplanmış ve açılış konuşmaları yapılmıştır. Toplantının hayırlara vesile olması temenni edilmiştir.

1.Hizmet içi eğitime alınacak personelin seçimi sınav, mülakat vb. yöntemlerle değil de ilgili personelin görev mahallinde izlenerek yapılmasının ve söz konusu eğitime katılacak personelin harcırahlarının ödenmesinin sağlanması,

2.Başkanlık merkez birimlerinin iş hacminin yeniden gözden geçirilerek personelin iş yükünün dengeli olarak dağıtılmasının sağlanması hususunda çalışma yapılması,

3.Hac ve Dış ilişkiler gibi iş yoğunluğu fazla olan birimlerde -geçici görevlendirmeler de dahil- dönüşümlü istihdamın sağlanması,

4.Açıktan alınacak personel atamalarında ilgililerin yeterlilik belgesi, hafızlık v.b. durumlarına ilişkin bilgilerin önceden ÖSYM’ye bildirilerek kadroların boş kalmalarının ve yerleşecek durumda olanların mağduriyetlerinin önlenmesinin sağlanması,

5.İl ve İlçelerde yapılan hizmet içi eğitim seminerlerinin uygun mekânlarda yapılması konusunda daha duyarlı olunması,

6.Umrede görevlendirilecek personelin seçiminde Başkanlıkça belirlenen nesnel ölçütlere titizlikle uyulması,

7.Kur’an kurslarında bilgisayar destekli eğitimin daha da yaygınlaştırılması,

8.Kur’an kurslarında okutulacak kitap ve ders konularında birliğin azami seviyede sağlanması,

9.Kur’an öğretiminde fevkalade başarılı olan Kur’an kursu öğreticilerinin ihtiyaç duyulması halinde eğitim merkezlerinde öğretici olarak derslere girebilmelerinin sağlanması,

10.Kur’an kurslarının fiziki imkânlarının daha da iyi hale getirilmesi için çalışma yapılması,

11.Kur’an kurslarında kurs bitirme belgelerinde yer alan derecelerin belgelerden kaldırılması,

12.Diyanet Aylık Dergisinin yatılı Kur’an kurslarına ücretsiz gönderilerek buralarda kalan öğrencilerin de dergiden yararlanmalarının sağlanması,

13.Eğitim merkezlerinde nöbet tutan personelin nöbetlerinin anılan personelin mağduriyetlerine yol açmayacak şekilde düzenlenmesinin sağlanması,

Prof. Dr. Mehmet Emin ÖZAFŞAR Ahmet YILDIZ

Kurum İdari Kurulu Başkanı Kurum İdari Kurulu Başkan V.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Diyanet-Sen Genel Başkanı

Prof. Dr. Mehmet GÖRMEZ M.Hadi ERDOĞMUŞ

Kurum İdari Kurulu Üyesi Kurul Raportör Üyesi

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Diyanet-Sen Genel Mevzuat ve Toplu

Görüşme Sekreteri

Bu haberi 2901 kişi görüntüledi.
TümüDİĞER BAŞLIKLAR